• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
dinsdag 16 augustus 2022

blauwalgen

Er is weer een toename van blauwalgen vastgesteld.

Ook dit keer weer is het kanaal Dessel-Schoten, de vaart zoals we in Ravels zeggen, getroffen en dient er te worden opgelet en zijn er verboden van kracht tot nader order.

Gevaarlijk voor de volksgezondheid.

De droge en warme zomers van de afgelopen jaren zorgden op verschillende plaatsen voor een sterke toename (bloei) van  blauwalgen, ook in waterlopen, kanalen en waterwegen.

Omdat blauwalgen gevaren kunnen inhouden voor de volksgezondheid, kan het aangewezen zijn op deze locaties recreatie en/of captatie te ontraden of zelfs te verbieden.

Op deze overzichtskaart vind je een aanduiding (in rood) van kanalen waar actueel blauwalgen vastgesteld worden en waar maatregelen genomen werden. Hieronder vind je in tekstvorm de exacte locatie en opgelegde maatregelen, de kaart geeft enkel een indicatie.

👉 In de drijflaag en de omgeving ervan is het verboden water te capteren voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en voor drinkwater voor vee.

Voor de meest actuele info zie de webpagina van de Vlaamse Waterweg: https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/blauwalgen-actueel