• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
zaterdag 1 oktober 2022

Beleidsplan

Begin 2020 was er een grote menigte geïnteresseerden aanwezig op het kennismakingsmoment van het Beleidsplan Ruimte Ravels.

Velen gaven daarbij aan dat ze betrokken wilden blijven bij het verdere traject van het Beleidsplan.

© RAWEPO

Het traject loopt ondertussen al een tijdje. Corona vertraagde het participatieproject wel wat maar dit is ondertussen opnieuw opgepakt. Eerder kreeg iedere inwoner de kans om input te geven tijdens het kennismakingsmoment en met onze online enquête. Dit leidde tot eerste ambities en doelstellingen. In de volgende stap wordt onderzocht met welke acties we deze doelstellingen kunnen bereiken. Het zijn deze acties die we nu opnieuw voorleggen.

Benieuwd naar de toekomst van onze gemeentekernen?

Benieuwd? Kom dan zeker langs op woensdag 28 september tussen 14u en 20u in gemeentezaal De Brouwerij om de acties te ontdekken én je mening achter te laten. Er is steeds iemand aanwezig aan wie je extra vragen kan stellen.

Kan je die dag toch niet langskomen? Na het participatiemoment wordt het resultaat op aan het onthaal van het gemeentehuis tentoon gesteld.

Meer weten over het beleidsplan? Zie www.beleidsplanruimteravels.com

© RAWEPO

Bekijk ook zeker deze documenten eens  als u er al eens bij was …

OFFICIËLE DOCUMENTEN

Hier worden alle door het college goedgekeurde documenten geplaatst.

Hier worden alle onderzoeksrapporten geplaatst. Deze rapporten worden geregeld aangevuld.