• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
dinsdag 4 augustus 2020
NIEUWTJES
IMG 5509

Vanmiddag is onder grote belangstelling van een 400 tal genodigden waaronder de buurtbewoners, het onderwijzend personeel en allerlei hoogwaardigheidsbekleders de spiksplinternieuwe GBS de Verrekijker geopend.

Wegens het overlijden van oud premier Jean-Luc Dehaene en de daaruit vloeiende verkiezingscampagne stop van CD&V  was Vlaams minister president Kris Peeters niet present op de opening en namen burgemeester Luyten en schepen van onderwijs Carine Couwenberg de honneurs waar.  De rede van de heer burgemeester hebt u reeds in een vorig artikel kunnen nalezen en hierna volgt een samenvatting wat onze gemeentelijke schepen van onderwijs hieraan nog kon toevoegen.

Opening-De-Verrekijker-17042014 0079 Opening-De-Verrekijker-17042014 0124 Opening-De-Verrekijker-17042014 0109

Na de obligatoire toespraken kwamen nog enkele speciale muziekuitvoeringen van leerlingen van de muziekacademie waaronder enkele virtuoze pianostukjes van Jilske De Rijk maar ondanks de waarschuwingen van directeur Druyts was het publiek te luidruchtig zodat de finesse van deze muzikale kunststukjes  jammer genoeg gedeeltelijk verloren ging in het rumoer. Misschien toch een nota maken in het budget voor een volgende aankoop, een degelijk geluidsinstallatie...

IMG 5529Na de officiële opening die gezamenlijke door de burgemeester ende schepen van onderwijs werd gedaan kon het publiek zich verlustigen op enkele rondgangen van het volledige schoolcomplex. We kunnen gerust zijn, als de volgende generaties van onze schoolgaande jeugd het niet verder schopt dan wijzelf …… het zal niet aan de school liggen, die is perfect voorbereid om hoge ogen te gooien in de komende jaren. Het is nu aan het onderwijzend personeel om daar een passende invulling aan te geven.

1.Van plan tot oplevering

Reeds van bij de fusie van de  Vrije Basisschool en de  Gemeentelijke basisschool (1 september 1997) werd er gedacht aan een nieuwe school waar alle kinderen van de twee vestigingsplaatsen samen school zouden kunnen lopen.  

Eerst was het de bedoeling om op de parking naast de school een stuk bij te bouwen zodat heel de lagere school naar de Koning Albertstraat 59 kon verhuizen.  Later werden de plannen aangepast en werd er gekozen voor een volledig nieuwe school waar zowel de kleuterafdeling als de lagere school een plaats kregen.

Gelukkig heeft het nog een tijdje geduurd voor er definitieve plannen werden gemaakt. Nadat de brandweer verhuisde naar nieuwe gebouwen, kreeg ook de technische dienst een ander onderkomen en werd het zwembad afgebroken. Daardoor kwam er enorm veel ruimte vrij voor de nieuwe  school.

Enkele data:
IMG 557216-05-2002: inschrijving op de wachtlijst (voor subsidies) bij DIGO

23-12-2008: aanstelling van de architect

11-12-2009: toewijzing van de subsidies door Agion (vroeger DIGO)

07-12-2009: gunning van de werken aan de firma Houben

30-06-2012: de deuren van de oude gemeenteschool worden definitief    gesloten.

01-09-2012: Met het 5de en 6de leerjaar trekken we terug naar onze roots op het Eykantpad (vroeger kleuterschool).  Het 4de leerjaar vindt onderdak in De Kleine Verrekijker. 

IMG 55792.Concept

Zowel de kleuterschool als de lagere school zijn opgebouwd rond een centrale ruimte.  

In de kleuterschool geven de klassen rechtstreeks uit op die polyvalente ruimte.  De kleuters kunnen hiervan heel de dag gebruik maken om te spelen, fietsen, bewegen,… 

De klassen van de lagere school staan, zowel op het gelijkvloers als op de verdieping, rond een “open-leer-centrum”. Dat zal de volgende jaren uitgebouwd worden tot bibliotheek, computerklas, zorgklas,… De centrale ruimte is vanuit alle klassen vlot toegankelijk.  Als alle deuren open staan is samenwerking tussen de verschillende leerjaren gemakkelijk te organiseren.


IMG 55863.De school in cijfers

 • totale oppervlakte gebouw: 
 • bebouwde oppervlakte: 2400 m²  
 • netto vloeroppervlakte: 3306 m²
 • totale oppervlakte speelplaatsen:
 • open: 4 750 m² 
 • overdekt: 445 m²
 • capaciteit:
 • kleuterschool: 144 kleuters
 • lagere school: 288 leerlingen
 • aantal klassen:
 • kleuterschool: 6 klassen + 1 zorgklas
 • lagere school: 12 klassen + 1 zorgklas, 1 muziekklas en 1 creaklas
 • totale prijs bouwwerken: 6 519 407,88 EUR (inclusief BTW)
 • totaal bedrag subsidies: geraamde subsidie van 4 408 061,20 EUR (inclusief BTW)
 • aantal leerlingen (op 1 februari 2014):
 • 113 kleuters
 • 195 leerlingen lagere school

4.Muziekacademie

Ook de Academie voor Muziek en Woord Noorderkempen krijgt een plaats in de nieuwe gebouwen. Er is één crealokaal voorzien exclusief voor de muziekschool en één crealokaal voor medegebruik. Er zijn ook lokalen voor eventuele uitbreiding van de academie met beeldende kunsten.

In Ravels telt de academie momenteel 87 leerlingen. Er geven 14 leerkrachten les, waarvan enkele ook actief betrokken bij het verenigingsleven.

Er wordt dit schooljaar gegeven: AMV (notenleer), samenzang,  AMC, samenspel, gitaar, piano, dwarsfluit, viool, alle koperinstrumenten, klarinet en saxofoon. Zowel lagere, middelbare als hogere graden.

FOTOREPORTAGE OPENING GBS DE VERREKIJKER © RAWEPO.BE

Foto's: Pier Giorgio Tesser / @J / Patrick Dr