• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
vrijdag 25 juni 2021

bbbdag1

’t Pleckske,  en de 8 gemeenten die daarin zetelen, gaan samen met Plattelandsklassen een Binnen Bij Boerendag organiseren per gemeente.

Daarbij kwam Ravels gisteren als eerste BBB dag uit de bus.

Ravelse scholen.

Bijna alle kinderen uit het vijfde leerjaar uit de scholen van onze gemeente waren aanwezig op deze Binnen Bij Boeren dag op de boerderij van de familie Clijmans in de Bosstraat te Ravels.

De bedoeling van deze dag was dat de kinderen van het 5de leerjaar leren waar de voeding in de echte praktijk vandaan komt. 

Ieder kind leert op school wat gezonde voeding is maar als we hen ook nog tonen hoe het geproduceerd wordt, kunnen we hen al heel vroeg met een kritische blik naar voeding leren kijken. Die kritische blik ontstaat door hen te leren hoe voeding gezond geproduceerd wordt in hun eigen land, en nog belangrijker in hun eigen dorp. 

Verschillende bedrijfsleiders uit onze gemeente stonden paraat om enthousiast te vertellen hoe zij ervoor zorgen dat er elke dag wat lekkers op het bord belandt. Welke handelingen nodig zijn, wat ze mogen en niet mogen, welke controles er zijn en hoe het komt dat het allemaal zo lekker is. Omdat het met liefde geproduceerd wordt, natuurlijk.  

Ze  probeerden de kinderen ook te informeren hoe landbouw er elke dag weer voor probeert te zorgen dat de belasting voor het klimaat minder zwaar is.

’t Pleckske en Rurant logo Pleckske

’t Pleckske is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten uit de Noorderkempen en drie bovenlokale organisaties, met als doel om samen te werken aan het draagvlak voor land- en tuinbouw en het platteland. Dit door het opzetten van projecten, op te treden als bruggenbouwer en in te zetten op kennisdeling. Gericht op bewoners, lokale overheden en land- en tuinbouwers.

rurant logoVanuit RURANT wordt de werking van dit bovenlokaal samenwerkingsverband gefaciliteerd door een aantal ondersteunende taken uit te voeren die een verdere goede werking van het Plekske moeten garanderen. Taken zoals het uitvoeren van betalingen, vergaderingen (RvB, AV, DB) organiseren, fungeren als (administratief) aanspreekpunt,…

1rawepo cameraKorte fotoreportage over de BBB dag  © RAWEPO |  LJ

bbbdag2