• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
dinsdag 2 juni 2020

Verkeerslichten aan GBS de verrekijker.  N.a.v. de brief over de verkeerslichten (zie verslag 25/11) werd de ouderraad door de gemeente uitgenodigd voor een overlegmoment op 12 januari. Wegversmallingen of -markeringen komen niet in aanmerking voor uitvoering. Bovendien wil men geen grote kosten maken, omdat de Kleine Verrekijker binnen enkele jaren toch verhuist. Men informeert ook hoeveel kinderen eigenlijk gebruik maken van de lichten aan de Grote Verrekijker. Voorstel van de mandatarissen is om de lichten constant op knipperstand te zetten, en de lampen te vervangen door een type met een veel grotere lichtsterkte.

Op de rijweg kan bij wijze van waarschuwing bv. een gevarendriehoek geschilderd worden. Na de bespreking op het schepencollege zal een nieuwe uitnodiging volgen. De vertegenwoordigers van de ouderraad hadden niet de indruk dat er inspraak geboden werd. Wij stellen als ouderraad vast dat geen enkele suggestie uit de brief weerhouden is. Het stuit ons ook tegen de borst dat het aantal kinderen een element in de besluitvorming lijkt. Voor ons is het evident dat de veiligheid prioriteit nummer 1 is. Carine D. wijst er ook op dat de verkeerslichten niet enkel nuttig zijn in schoolverband. Zo maken nogal wat KSJ-leden er gebruik van om via de Oude Kerkweg richting lokaal te fietsen. Juf Kristel vraagt zich af waar er nog een verkeerslicht in de omgeving te vinden is om kinderen praktisch verkeersonderricht te kunnen geven. Erik zal het ongenoegen dat duidelijk leeft, aankaarten bij de Schepen van Onderwijs. Het lijkt ons ook nuttig om de mening te kennen van een onafhankelijke verkeersdeskundige. Erik probeert hierin een initiatief te nemen. Mogelijk wordt er een extra ouderraad ingelast over het onderwerp. Wordt zeker vervolgd.