• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zaterdag 8 mei 2021

charter uitreiking2

Kansarmoede blijft één der grootste oorzaken dat jonge generaties niet door dat armoedeplafond kunnen breken om in dezelfde welvaart kunnen leven die voor andere Vlaamse families wel mogelijk is.

Donderdagmiddag werd op het gemeentehuis van Ravels aan alle Ravelse scholen een plexiglazen charter uitgereikt als symbolische start om een extra inspanning te leveren tegen kansarmoede door in te zetten op kansrijke scholen.

Overleg met Sociaal Huis.

In de schoot van het sociaal huis vindt op regelmatige basis een overleg kinderarmoede plaats waarin ook de Ravelse scholen betrokken zijn.

Hier groeide het idee om een charter tegen kansarmoede te maken naar analogie van een aantal andere gemeenten, om vanuit Ravels duidelijk het signaal te geven dat op onze scholen alle kinderen dezelfde kansen moeten krijgen.

In het frequent netoverschrijdend overleg werd gewerkt aan een charter op maat van Ravels.  We kozen ervoor om het charter een positieve insteek te geven en het een charter voor kansrijke scholen te noemen.

Het charter zet volgende 10 punten op de voorgrond om gelijke kansen te creëren:

 1. Het welbevinden van het kind staat centraal

Kinderen moeten zich goed voelen op school en moeilijkheden worden discreet met ouders besproken.

 1. Betrokkenheid

We streven ernaar dat alle ouders en kinderen zich van bij het begin welkom en betrokken voelen.

 1. Begrijpelijke taal

We gebruiken eenvoudige en duidelijke taal, zowel mondeling als schriftelijk.

 1. Contact is belangrijk

We vinden persoonlijk contact heel belangrijk.

 1. Oplossingen op maat

We zoeken bij moeilijkheden samen met ouders naar een haalbare oplossing, in samenwerking met de partners van onderwijs.

 1. Culturen delen

We laten kinderen elementen uit hun thuiscultuur tot in de klas brengen.

 1. Taalrijke scholen

We nemen initiatieven zodat de kinderen beter Nederlands spreken en begrijpen.

 1. Iedereen doet mee

We stimuleren de deelname van kinderen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.

 1. Kleuterparticipatie

We zetten actief in op vroege deelname aan het onderwijs.

 1. Gezonde en sportieve scholen

We brengen gezondheid en bewegen sterk naar voor.

Het charter werd op een mooie plexiglazen plaat gedrukt en gisteren tijdens het netoverschrijdend overleg overhandigd aan alle schooldirecteurs.

De scholen zullen de plaat een zichtbaar plaats geven en de principes verder uitdragen in hun schoolbeleid.

charter uitreiking1