• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
maandag 3 augustus 2020
NIEUWTJES

Gemeentebestuur Ravels en lokale politie Kempen NO pakken sluipverkeer Meir-Veldbraak aan.Sluikweg tussen_Meir_en_Veldbraak

Het gemeentebestuur van Ravels en de lokale politie Kempen NO stellen een toename vast van het sluipverkeer in de straten Meir in Weelde en Veldbraak op de grens met Baarle-Nassau. In een gedeelte van deze straten zijn enkel plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen en fietsers toegelaten. Dit wordt duidelijk aangegeven door een verkeersbord C3. Toch worden de Meir en de Veldbraak al te vaak gebruikt door automobilisten die via deze kaarsrechte verbindingsweg aan hoge snelheid de grens over willen.


Verbinding Veldbraak_en_MeirHierdoor zorgen zij voor een onveilige situatie. De straten zijn niet aangelegd voor doorgaand verkeer en er is geen verlichting voorzien. Bovendien rijden er heel wat fietsers door deze straten die wensen te genieten van de natuur. Vooral de bewoners van de Veldbraak maakten in het verleden al hun beklag over voorbijrazende voertuigen nabij hun voordeur. 

Het gemeentebestuur wil de inwoners sensibiliseren en vraagt via de gemeentelijke berichtgeving om de verkeersregels te respecteren. De lokale politie Kempen NO zal controles uitvoeren en optreden indien nodig.