• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
vrijdag 25 juni 2021

TRAJECTCONTROLES

De kogel is door de kerk, drie trajectcontroles in onze regio worden vanaf maandag 17 juni operationeel.

Enkele jaren terug werd beslist in de politiezone om meer in te zetten op het elektronische ANPR camera systeem. In eerste instantie werd ingezet op controle van nummerplaten in een poging om het veiligheidsgevoel te verhogen. Dit keer wordt een stap gezet naar het verhogen van de veiligheid voor de zwakke weggebruiker.

 

anpr camRAVELS = SAVE gemeente

Burgemeester Luyten maakt zich sterk dat het aantal verkeersslachtoffers met deze maatregel op de meest effectieve manier kan worden terug gedrongen.

“Met deze matregel hoop is dat hiermede de veiligheid voor de zwakke weggebruiker toeneemt. In de toekomst zal nog meer ingezet worden op een verder uitbreiding van de trajectzones in onze regio. In deze twee zones hebben we de laatste jaren meerdere ongevallen moeten noteren met dodelijke slachtoffers. Elke terugdringing van het aantal slachtoffers is een overwinning en dat is het enige wat telt.”

Groen licht voor drie trajectcontroles in de zone Kempen N-O

In het kader van het verhogen van de verkeersveiligheid werd in samenspraak met het politiecollege van onze politiezone en het Parket Antwerpen groen licht gegeven voor de implementatie van drie trajectcontroles binnen de gemeenten van onze politiezone. 

Doel is om de snelheid op deze trajecten gevoelig te doen dalen en zo finaal het aantal verkeersongevallen op deze trajecten terug te dringen tot een minimum. 

Trajectcontrole betreft een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten. Het systeem werkt op basis van nummerplaatherkenning. Wanneer een bestuurder met een te hoge gemiddelde snelheid rijdt tussen twee vaste meetpunten (uitgerust met ANPR-camera’s), stuurt het systeem deze gegevens door naar onze backoffice. Op basis van deze gegevens en de genomen foto’s zullen de bestuurders worden geverbaliseerd. 

In 2017 werd de beslissing hiervoor genomen. Reeds enkele maanden zijn de sites operationeel, doch dienden we nog te wachten op de ijking van de trajecten. 

We zijn nu gekomen op het moment dat de trajectcontroles volledig operationeel zijn.

"Vanaf maandag 17 juni zullen dan ook de eerste overtreders beboet worden."

 

In onderstaande volgt een opsomming van de locaties van de drie trajectcontroles die onze politiezone in eigen beheer heeft. 

 • Ravels: Grens – Tilburgseweg (Zandkuilstraat)
 • Arendonk: De Lusthoven (Zwartbergstraat) – Arendonksesteenweg (Volle Krijtstraat)
 • Retie: Huisjes – Langedijk

VISUELE VOORSTELLING TRAJECTEN

Traject De Lusthoven – Arendonksesteenweg

arendonksesteenweg

lusthoven

Traject Grens – Tilburgseweg

grens poppel

zandkuilstraat

Traject Huisjes – Langedijk

 huisjes arendonk

 langendijk