• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
vrijdag 18 juni 2021

etoile

Etoile... Het Franse woord voor een hemellichaam dat van de aarde gezien heel klein is en licht geeft.

Dit is ook de naam van de actie gericht tegen de invoer van drugs die gisteren door Politiezone Kempen N-O is uitgevoerd aan de grens met Nederland.

Bijgestaan door De Lijn en verschillende aspiranten van onze provinciale politieschool, kunnen de mensen van de politie een mooi resultaat meedelen.

- Er werden 44 processen-verbaal opgesteld voor de invoer van softdrugs vanuit Nederland.
- Er werd meer dan 14.000 € inbeslaggenomen in het kader van witwas.
- Er werd tweemaal geverbaliseerd voor verboden wapenbezit.
- Twee rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken naar aanleiding van rijden onder invloed van drugs en twee personen werden beboet voor het rijden onder invloed van alcohol.
- Een niet-verzekerd voertuig werd uit het verkeer gehaald.
- Er werd eveneens een geseinde persoon aangehouden.
- Daarenboven werden er door De Lijn 16 zwartrijders beboet.

foto: © Facebook Politiezone Kempen N-O