• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zondag 16 mei 2021

politiecontrole202009

Tijdens de laatste maanden van het jaar, wanneer het weer sneller donker wordt, merken ze bij de politie ieder jaar een stijging van het aantal woninginbraken.

Daarom geven ze jullie graag nog een aantal tips mee ter voorkoming van diefstallen. Bovendien leek het hen nuttig om iedereen te informeren over het aantal woninginbraken dat via de politie geregistreerd werd in de afgelopen maanden en jaren.

Evaluatie

- In 2020 werden van januari t.e.m. augustus 72 woninginbraken vastgesteld waarvan 28 diefstallen in de woning zelf en 44 diefstallen in aanhorigheden van de woning, zoals tuinhuizen, losstaande garages, loodsen, schuren, … Van de 72 diefstallen werden er 17 feiten geregistreerd als pogingen, waarbij er niets werd gestolen.

- In 2019 werden tijdens dezelfde periode 106 diefstallen in woning vastgesteld, waarvan 24 pogingen.

De laatste jaren stellen ze bij de politie een daling vast van het aantal woninginbraken.

De meeste diefstallen worden gepleegd in de aanhorigheden rond de woning. Agenten stellen spijtig genoeg nog steeds vast dat er veel bijgebouwen zoals tuinhuizen ofwel niet, ofwel niet voldoende zijn beveiligd tegen inbraak. Vaak staan er in zulke tuinhuizen echter toch dure fietsen en gereedschappen.

Politiezone Kempen N-O zou willen aanraden om extra aandacht te besteden aan een goede afsluiting van deze bijgebouwen. Zo wordt de slaagkans voor potentiële inbrekers aanzienlijk verminderd.

Tevens benadrukken ze nogmaals het registreren van serienummers van uw waardevolle voorwerpen met het oog op een snelle seining. Zo kunnen zij voorwerpen herkennen tijdens controles, huiszoekingen, ….

“Tenslotte verzoeken we jullie uitdrukkelijk om verdachte situaties onmiddellijk te melden via het noodnummer 101. Samen gaan we de strijd aan!”

“Wij zijn alvast gestart met een aantal acties tegen diefstallen waarbij wij op verschillende verkeersassen binnen onze politiezone controles uitvoeren op het verkeer. Daarbij vestigen wij vooral onze aandacht op voertuigen en personen die verdacht zijn omwille van hun aanwezigheid in plaats en tijd. “

“Op 08/09/2020 stond ons controledispositief opgesteld op de Postelsebaan en de Molsebaan te Retie en op de Mierdsedijk te Ravels.”

“Op 22/09/2020 stond het controledispositief opgesteld op Pontfort en de Zanddijkdreef te Retie en werd er met anonieme voertuigen patrouille gereden in Arendonk.”

“Onze volgende acties zullen gericht zijn op het grondgebied van Ravels en Weelde.”

“Elke week leveren wij bovenop de grotere controle-acties bijkomend een extra patrouilleploeg op het ganse grondgebied van onze politiezone in de strijd tegen diefstallen.”

politie 13tips202009politie donkeredagen202009