• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zondag 19 januari 2020


Vorige maand werd zonder boe of bah een totale vergunningsstop afgekondigd in de provincie Noord-Brabant bij onze Nederlandse noorderburen. De provinciale Staten geven als reden dat ze willen voorkomen dat er op grote schaal bouwvergunningen worden aangevraagd om de nieuwe wettelijke eisen te omzeilen die er liggen aan te komen. Deze nieuwe eisen, voorschriften en regels bieden meer garanties voor de verbetering van de leefomgeving en het dierenwelzijn. Met name vorig jaar was dit tijdens de verkiezingscampagne een zwaar twistpunt voor enkele partijen in onze gemeentelijke politiek en tijdens het politieke debat dat Rawepo toen organiseerde werd een duidelijk standpunt ingenomen door de verschillende partijen.


Nu liggen de plannen van de provincie Noord Brabant op tafel bij de Belgisch/Vlaamse overheid om er hun visie over te geven. Vorige gemeenteraad waren we jammer genoeg niet aanwezig terwijl dit op tafel kwam en Mr Mario Langenhuizen, voortaan onafhankelijk gemeenteraadslid nadat hij de NVA fractie vaarwel zei, had enkele pertinente vragen voor de gemeenteraad.
Er is namelijk nogal wat vrees dat vooruitziende Nederlandse bedrijven die de bui in Brabant al zien hangen, terug hun pijlen op onze Kempische regio gaan richten om hun hun varkens- en veefabrieken hier willen gaan neerpoten, tot groot ongenoegen van onze plaatselijke bevolking.

Dit lazen we in de Nederlandse kranten...

 
Brabant legt veehouders tijdelijk bouwstop op

Veehouders in Noord-Brabant mogen geen stallen meer bouwen die niet voldoen aan strengere regels op het gebied van onder meer volksgezondheid en dierenwelzijn. Het nieuwe regime gaat naar verwachting pas in februari volgend jaar in, maar Provinciale Staten (PS) hebben vrijdagavond een bouwstop afgekondigd voor de tussentijd.

Geen omgevingsvergunningen verstrekken

Gemeenten mogen door het besluit geen nieuwe aanvragen voor omgevingsvergunningen in behandeling nemen. Er zijn uitzonderingen mogelijk voor boeren met uitbreidingsplannen die wel aan de nieuwe regels voldoen. De gemeenten mogen vergunningaanvragen het komende halfjaar alleen behandelen als Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, daar geen bezwaren tegen heeft.

Snel onder oude regels vergunning aanvragen


PS namen de ingrijpende beslissing om te voorkomen dat veel ondernemers nog snel een vergunning aanvragen onder de oude regels. Zoiets gebeurde eerder dit jaar ook al toen een mogelijke bouwstop in de lucht hing. Die kwam er toen niet.

Per direct


De bouwstop waar PS nu toch toe hebben besloten gaat per direct in. De maatregel is dus niet van toepassing op de honderden vergunningaanvragen die tot nu toe al werden ingediend.

Brabant telt van alle Nederlandse provincies het meeste vee. De afgelopen jaren groeide de weerstand tegen de intensieve veehouderij sterk, onder meer vanwege de risico's op dierziekten. Sommige van die ziekten, zoals de Q-koorts, leveren bovendien gevaar op voor mensen.
Het provinciebestuur besloot in 2010 al een limiet te stellen aan de grootte van veebedrijven, hoewel daar in uitzonderlijke gevallen van kan worden afgeweken.
Bron: www.binnenlandbestuur.nl