• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
dinsdag 13 april 2021

langenhuizen GR 

Met dit schrijven wil ik mijn ervaringen als raadslid  delen.

Enerzijds bedoeld ter nuancering van de vele publicaties in deze verkiezingstijd, maar anderzijds vooral als verantwoording over mijn inzet in de afgelopen legislatuur.

Mario, ik zal jou eens leren hoe je politiek bedrijft in Ravels.
Zorg dat je iets weet over één van die CD&V-ers wat niemand mag weten.
Dan kun je dingen voor elkaar krijgen. 
(Bron: ongevraagd advies van een ervaren rot in de Ravelse Politiek).

Mario, zó werkt dat hier, er is hier in Ravels sprake van een gekozen dictatuur. 
(Bron: wandelgangen gemeentehuis).

We willen, in het belang van de Ravelse burger,
graag samenwerken met de oppositie. 

(Bron: nieuwjaarstoespraak – gemeenteraadsvergadering 2013).

 

Mijn hoofdtaak als gemeenteraadslid concentreert zich op toezicht houden op het bestuur teneinde te garanderen dat het bestuur effectief, transparant, open en burgernabij wordt ingericht en uitgevoerd. 

De praktijk die ik ervaren heb is dat er van de tientallen voorstellen en honderden aanbevelingen die ik in dit kader heb gedaan er vrijwel geen enkele heeft kunnen rekenen op steun van de meerderheid.

Wat voorbeelden:

 • Voorstel om nader vorm en inhoud te geven aan de eerder uitgesproken wens tot samenwerking; geen resultaat. 
 • Voorstel om de inwoners sterker te betrekken bij het gemeentelijk beleid; afgewezen.
 • Ook latere voorstellen om te inventariseren waar de prioriteiten van de inwoners liggen werden afgewezen. “Wij weten immers beter wat de burger wil dan dat die dat zelf weet”.
 • Voorstel ter verbetering van de verslaglegging van de gemeenteraadsvergaderingen; afgewezen.
 • Voorstel om de aanwervingsprocedure in lijn te brengen met het gestelde in de wet; overgenomen maar niet uitgevoerd.
 • Voorstel om het IOK te dwingen de enorme onnodige reserves van tientallen miljoenen terug te geven aan de inwoners; afgewezen.
 • Voorstellen ter verbetering van de transparantie en beheersbaarheid van het meerjarenplan; afgewezen.
 • Voorstel om de verslaglegging te laten voldoen aan de eisen die de wet stelt; afgewezen.
 • Voorstel ter verbetering van de werking van de gemeenteraad; geen effectief resultaat.
 • Voorstel met betrekking tot het actief afstemmen van het gemeentebeleid met het beleid van de intercommunales; afgewezen.
 • Voorstel ter verbetering van de verkeersveiligheid in de Poppelse dorpskern; afgewezen.
 • Voorstel om de personenbelasting te verlagen. Hoewel de voorgestelde verlaging voldoet aan  alle eisen te stellen aan gezond financieel beheer toch; afgewezen.
 • Voorstellen ter verbetering van de transparantie van het meerjarenplan 2015 – 2019; afgewezen.
 • Voorstel om de vrij beschikbare reserves (41 miljoen euro!) van IOK-afvalbeheer aan te wenden ten gunste van de deelnemende burgers door het uitkeren van dividend en/of het verlagen van de tarieven; afgewezen.
 • Voorstel tot nadere concretisering van de beleidsdoelstellingen verkeersveiligheid; afgewezen.
 • Voorstellen ter verbetering van het plan van aanpak tot inrichting van het interne controlesysteem; afgewezen/niet uitgevoerd.
 • Voorstellen mbt aanpak weekendverblijven; activiteiten werkgroep doodgebloed.
 • Voorstel met betrekking tot verkeersveiligheid Mierdsedijk; afgewezen.
 • Evaluatie uitgevoerd naar de werking  van de “Rechtspositieregeling 2013-07-08”.
 • Evaluatie uitgevoerd naar de werking van de financiële interne controle. 
 • Voorstel ter verbetering van de verslaglegging van de gemeenteraadsvergaderingen; afgewezen.
 • Uitgebreide voorstellen om de risico’s bij de vervanging van de gemeentelijke automatisering (Ciport) te beheersen; afgewezen.
 • Voorstel om een week de tijd te nemen om de finale stukken Ciport te beoordelen; afgewezen.
 • Voorstel om te komen tot een gemeenteraadsstandpunt met betrekking tot het al jaren in winterslaap verkerende Belgisch-Nederlands Grensoverleg; afgewezen.
 • Voorstel om de implementatie van de noodzakelijke maatregelen die moeten garanderen dat het bestuur transparant functioneert, te versnellen (we zijn inmiddels zo’n 10 jaar bezig zonder effectief resultaat) door dit project een extra impuls te geven; even afwachten nog om te bezien wat er deze keer van het voorstel terecht komt.
 • Voorstel om de verslaglegging van de gemeenteraad per 1 januari 2019 te laten voldoen aan het gestelde in de wet.

RAADSLID MARIO LANGENHIZEN NVA

Etc. Etc. Etc.

 

 

Allen veel succes toegewenst met de verkiezingen.

Mario Langenhuizen

Onafhankelijk raadslid Ravels 2013-2018