• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
donderdag 6 mei 2021

 Nic Marijke

Nu het klimaat op de agenda staat, kijkt iedereen voorlopig nog naar iedereen om stappen te zetten.

Volgens Nic Andriessen en Marijke Van der Moeren, twee jonge CD&V-kandidaten bij de komende verkiezingen, staat één ding vast: “Door naar elkaar met de vinger te wijzen, zijn we geen stap dichter bij een oplossing.”

Andriessen en Van der Moeren zijn twee jonge politieke wolven uit Ravels. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 scoorden beiden bijzonder goed en nu willen ze ook bij de komende parlementsverkiezingen een rol spelen. “We vinden klimaat een belangrijk thema, maar het is tijd om terug wat redelijkheid in het debat te brengen,” vertelt Marijke Van der Moeren. “Iedereen kijkt en wijst nu naar elkaar. Wat lost dat op? Wij willen stappen vooruit zetten naar een oplossing.” 

Ook Nic Andriessen sluit zich daarbij aan. “Dat de landbouwers niet bezorgd zouden zijn over het klimaat klopt niet. In de droge zomer van 2018 zag ik de wanhoop in hun ogen: hun arbeid verdorde waar ze bijstonden. Kun je je dat voorstellen?” Van der Moeren en Andriessen vinden dat de landbouwers nu al hard getroffen worden door de gevolgen van de klimaatverandering. “Ze hebben alle belang bij een oplossing. Een oplossing met alle actoren uit onze samenleving.” De Vlaamse landbouwers zijn goed voor zo’n 9% van de totale uitstoot van broeikasgassen.

 

Praktijkvoorbeelden uit het platteland

 

Ravels is een echte plattelandsgemeente. De jonge CD&V’ers nemen het voor hun landbouwers op. “Uiteraard hebben zij ook een rol te spelen in het oplossen van het klimaatvraagstuk. Als ruimtegebruiker en belangrijke beheerder van de Kempische open ruimte, moet de landbouwsector verder verduurzamen. Vergeet niet dat het hier ook over jobs, familiebedrijven én ons voedsel gaat.” De jongeren maken zich sterk dat CD&V de juiste plannen heeft om die omslag te maken. “We zien dat trouwens nu al gebeuren. Landbouwers die op een positieve en creatieve manier omgaan met duurzame energie, denk maar aan warmtekrachtkoppelingen. Op het platteland vind je praktijkvoorbeelden genoeg!” besluiten de jonge politici.