• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
zondag 2 oktober 2022

tabacouta2015 

Beste vrienden, sponsors, sympathisanten,

Samen zijn we er in geslaagd om voor het dorpje BAMAKO (Toubacouta) een lagere school te bouwen. De werken werden afgesloten midden juli 2017 met een laatste ‘karweitje’, de bouw van nog drie toiletten !

 

Totaal project

1 Schooltje van Bamako Januari 2011Laat me toe ons geheugen nog eens op te frissen. Daarom een overzicht van onze realisaties tussen 2011 en 2017. 

Oorspronkelijk kregen een twintigtal kinderen (van klein tot groot) les van één leerkracht.

Een hutje, door de dorpelingen zelf opgetrokken in stro, op een akker buiten het dorp , fungeerde als klaslokaal. Water en toiletten ontbraken.

Nu zeven jaren later mogen de dorpelingen fier zijn te kunnen uitpakken met een echte dorpsschool. Een school zoals er uren in de omgeving geen te bekennen is.

Plannen kan ik hierbij niet voorleggen maar ik hoop jullie een idee te geven met volgende beschrijving :

site gebouwd  op een perceel van 1 ha  volledig omheind met een stenen muur van +/- 2m hoog , 400 m lang.

Hierbinnen :

 

google bamako6 klassen waarvan 1 met bureeltje en magazijn

5 toiletten (2 voor meisjes, 2 voor jongens en 1 voor leerkrachten)

1 waterput

1 omheinde moestuin (20m x 25m)

alle klassen en het bureeltje zijn voorzien van een metalen kantoorkast om schoolgerief in op te bergen 

ondertussen werden er reeds veel bomen geplant die in de toekomst voor de zo onmisbare schaduw zullen zorgen.

 

Het hele project heeft in totaal € 45.035 gekost !!!

Enkel dank zij jullie onbaatzuchtige steun kon dit gerealiseerd worden. Nogmaals, ik kan het niet genoeg benadrukken, vijfenveertigduizend maal dank. “Booloo Defar Toubacouta vzw” zal dit nooit vergeten !

stenen school bamakoHet was voor mij persoonlijk een gunst en een eer om het project in Bamako te mogen begeleiden en op te volgen. Een zeer aangename maar gezien de omstandigheden ter plaatse een zeer noodzakelijke job. Momenteel zijn er echter signalen die mij hebben doen nadenken over de toekomst. 

Inderdaad, de leeftijd (geen ouderdom), de gezondheid (ja, ja het durft al eens kraken hier en daar), het advies van vele van mijn vrienden (duidelijk veel leeftijdsgenoten die hetzelfde beginnen te voelen als ikzelf) hebben mij doen besluiten om in de toekomst niet meer aan nieuwe bouwwerken te beginnen.

Zeventien jaren van intense, concrete hulpverlening kan je echter zo maar niet achter je laten.

Vandaar dat ik besloten heb om voor onze school, weliswaar op een minder intensieve manier, steun te blijven zoeken.

Niettegenstaande de prachtige verwezenlijkingen blijft er toch nog behoefte aan :

degelijke schoolbanken

schoolgerief voor de kinderen voor de leerkrachten en voor de directie

benodigdheden voor de vereiste medische zorgen op school

middelen voor onderhouds- en herstellingswerken

enz , enz , …

ecoliersHiervoor durf ik nogmaals een beroep doen op jullie.

Ik hoop op 15 oktober, dag waarop ik weer naar Toubacouta afreis, de nodige middelen te kunnen meenemen om een aantal van de hiervoor aangehaalde behoeften te kunnen invullen. Ter plaatse maak ik zeker van de gelegenheid gebruik om foto’s te verzamelen om die later te bezorgen zodat jullie zich een zeer concreet beeld kunnen vormen van die fantastische realisatie. Hopelijk loop ik wel een toerist, drone-bezitter, tegen het lijf zodat ik een luchtbeeld van de ganse site kan overmaken.

Hartelijke groeten en reeds bedankt bij voorbaat !

 

Willy Movaert

Jullie steun is steeds welkom op Rekeningnummer: BE54 7450 4214 9397  KREDBEB  van  BOOLOO DEFAR TOUBACOUTA vzw

Met fiscaal attest voor zelfstandigen.

 

Fotoalbums Senegal 

Via onderstaande link kan u de resultaten en de vorderingen van alle projecten van Willy bekijken.

RAVELS HELPT DE WERELD

In deze categorie staan meerdere projecten van Willy en andere mensen die zich binnen onze gemeente inzetten om andere medemensen te helpen tot in de verste uithoeken van de wereld. 

Wenst u nog eens de artikels na te pluizen die we al hebben gewijd aan de projecten van "Willy Vélo", klik dan hier : PROJECTEN TABACOUTA