• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
dinsdag 4 augustus 2020
NIEUWTJES

IMG 4445-001

Het was vooraf al enkele weken aangekondigd en iedereen in onze gemeente die het reilen en zeilen van wat er zoal leeft in onze gemeentes volgt  wist het al wel, zaterdag voormiddag 26 april wordt er geruimd in Ravels en zijn verschillende fusiegemeentes en woonkernen.

Vanmorgen werden dan ook op vele invalswegen nadarhekken geplaatst met de mededeling dat het “cleaning day” was in Ravels. Niet minder dan 22 verenigingen, van zangkoren tot sportverenigingen en verschillende jeugdverenigingen hadden zich bereid verklaard om deel te nemen aan de grote zwerfvuil opruimactie die door onze twee schepenen, Eric Van Gestel en Hans Heylen enkele maanden terug in het leven was geroepen.

MEER FOTO'S VAN DE ZWERFVUILZOEKTOCH KAN U HIER VINDEN


Vanmorgen waren dan in totaal ook  een kleine 300 mensen druk in de weer om  op een 22 tal trajecten al het zwerfvuil op te ruimen en af te voeren naar de gemeentelijke werkplaatsen. Een aantal gemeentewerkers hadden zich achter het initiatief geschaard om mee te werken aan dit nobele initiatief zodat alle klusjes  ook snel en effectief konden  worden  geklaard.

DSC 0562De groepen varieerden van groepen van wel 30 jongeren uit jeugdbewegingen tot gemotiveerde kleine groepjes van een vijftal mensen die naarstig de grachten en kanten afspeurden naar blikjes, plastiek afval en ander onheil dat niet aan de kant van de weg thuis hoort. Zo werden ondermeer een massa blikjes afgevoerd waarvan 60% van een bekende bierleverancier die begint met de letter J … gevolgd door … upiler. Het was opvallend dat er zoveel bierdrinkers hun blikjes uit hun wagen keilen aan de kant van de weg… Misschien iets om over na te denken, want dit kan toch niet de bedoeling zijn.

Verder waren het de meeste uiteenlopende zaken die werden gevonden. Opvallend was nog de zak slachtafval die de vinders tot braakneigingen bracht en het kadaver van een ree dat werd gevonden. Beide vondsten werden ook naar de werkplaatsen afgevoerd waar ze werden opgeslagen in een vat voor kadavers.

DSC 0563Na afloop werden de groepen vergast op een glaasje en gebak. De burgemeester benadrukte het feit dat deze inspanningen in een ideale wereld eigenlijk niet nodig zouden mogen zijn. De realiteit is echter anders, een gemeend woordje van dank was daarom op zijn plaats. Deze mensen hebben een vrije zaterdagvoormiddag opgeofferd om een initiatief te steunen dat ons allen nauw aan het hart zou moeten liggen.

Tijdens het napraten werden al enkele nuchtere opmerkingen gemaakt om verbeteringen aan te brengen voor een volgende editie, misschien een maandje vroeger zodat het onkruid, struikgewas en grassen nog niet zo hoog zijn opgeschoten. Dit zou de zoektocht vergemakkelijken en minder problemen geven.
Een initiatief dat zeker navolging verdient, zoveel is zeker ….DSC 0582 IMG 4417 IMG 4430 
IMG 4431 IMG 4437 IMG 4440
IMG 4444 IMG 4457 ree opruimactie