• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zondag 9 augustus 2020
NIEUWTJES

aed toestellenSinds enkele jaren zijn er in onze gemeenten op bepaalde plaatsen AED apparaten opgehangen.

Deze apparaten kunnen uw leven redden ….. als ze werken ! 

Sinds kort hangt de AED – Automatische Externe Defibrillator - in Ravels Eel daarom niet meer op zijn plaats.

Er is blijkbaar een probleem met de batterij van het toestel. Niet dat het een echt "probleem" is in de zin van dat de batterij stuk zou zijn. Elk AED toestel heeft een houdbaarheidsdatum voor het toestel.

De vermelde datum is die van uiterste ingebruikname

 
Alle batterijen en accu’s verliezen langzaam spanning (lopen leeg), ook wanneer ze niet gebruikt worden en “op de plank” liggen. Een accu is daardoor niet eeuwig houdbaar. Vanaf het moment dat u de accu in de AED plaatst, begint de levensduur van de accu te lopen. Op de accu van een AED staat een install before-datum: de accu moet vóór die datum in de AED zijn geplaatst. De datum geeft dus niet aan tot wanneer de accu vol genoeg is om een AED te laten werken. Let op: plaats een accu waarvan de install before­-datum is verstreken nooit in uw AED: een accu bevat chemische stoffen, en een (te) oude accu kan die stoffen gaan lekken waardoor uw AED ernstig beschadigd raakt!
 

De levensduur is afhankelijk van verschillende factoren

 
Er zijn verschillende factoren die de levensduur van een accu kunnen beïnvloeden. De levensduur die de fabrikant hanteert is op basis van directe ingebruikname met “wandgebruik”: mét zelftesten, maar zonder inzetten en trainingen. Laat u de accu van uw AED eerst lange tijd ongebruikt liggen, dan neemt de capaciteit (en dus levensduur) al wat af. Ook de omgevingstemperatuur kan van invloed zijn op de levensduur, evenals eventuele toegediende schokken. Als u de AED heeft ingezet, is de levensduur van uw accu dus verkort. Als u de AED gebruikt om mee te trainen wordt ook energie uit de accu gebruikt.
 

Meer AED toestellen in onze gemeente.

 
Naast de bekende plaatsen waar reeds een AED toestel hangt is ondertussen ook bij KSK Weelde een extra toestel geplaatst.
Ook zijn er bij buurtvereniging Aarle in Poppel verregaande plannen om op eigen initiatief een toestel aan te kopen.