• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zondag 5 juli 2020
NIEUWTJES
talander pastorieTijdens de toespraak van het slotevenement van het opwaarderen van de historische dorpskern van Weelde verklapte de burgemeester dat er intensieve gesprekken gaande zijn met de directie van VZW Talander.
Talander is een kleinschalig woon- en werkgemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke handicap. 
 
De mensen van Talander zouden voor de dagopvang naar de historische pastorij “Hof ten Bergen” kunnen komen na enkele noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur. 
Met dit samenwerkingsverband krijgt de pastorie een nieuwe sociale functie. Talander zal naast bewoning een zinvolle dagopvang bieden en tevens zullen zij instaan voor het onderhoud van de hele omgeving en ook van het kerkhof.
Volgens de burgemeester wil men in de komende weken tot een definitieve overeenkomst te komen en op deze manier een volgende stap te zetten in de integratie van dit historische gebouw in het dagdagelijkse dorpsleven.