• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
dinsdag 7 juli 2020
NIEUWTJES

grensarbeiders

In België wonende grensarbeiders die in Nederland hebben gewerkt, dreigen zoals bekend, tot twee jaar lang geen pensioen of een uitkering te krijgen.

Ze riskeren in een juridisch vacuüm te belanden, waarvan de Belgische wetgever wist dat dat eraan kwam, maar voorlopig niets aan heeft gedaan. Daarom heeft het Nederlands-Belgisch Centrum, nu zowat een half jaar geleden, klacht ingediend bij de Belgische en Nederlandse ombudsman. Het kabinet van minister van Sociale Zaken Maggie De Block belooft nu toch een oplossing.

 

Pensioen

Concreet gaat het om Belgen die in Nederland werkten, maar die werkloos zijn geworden. Als ze 65 jaar worden, vervalt hun werkloosheidsuitkering in België. Normaal moeten ze dan een pensioen uitgekeerd krijgen. De pensioenen worden betaald door het land waar ze hebben gewerkt, waaronder Nederland dus. Maar daar hebben ze nog geen recht op. Nederland heeft de pensioenleeftijd immers vastgelegd op 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2022. Gevolg hiervan is dat de (voormalige) grensarbeiders riskeren om gedurende ongeveer twee jaar in een juridisch vacuüm terecht te komen, zonder pensioen of sociale uitkering.

 

Duizenden mensen getroffen

Het gaat om heel wat mensen. Volgens ramingen van de Federale Pensioendienst worden dit jaar al ruim 2.000 mensen getroffen. Dat cijfer loopt op tot ruim 2.900 in 2018, ruim 3.700 in 2019 en ruim 4.400 in 2020. De Belgische Federale Ombudsman en diens collega van pensioenen en de Nationale Ombudsman uit Nederland trokken vrijdag aan de alarmbel. Ze vragen een snelle oplossing.

 

Machteloos

De ombudsdiensten zijn niet mals voor de beleidsmakers. ‘De wetgever wist dat dit eraan kwam, maar heeft niets gedaan’, aldus Litte Frooninckx, woordvoerster van de Federale Ombudsman. Volgens de ombudsdiensten is dan ook het voorzorgsprincipe niet gerespecteerd en vormt het vacuüm een belangrijke belemmering voor het vrije verkeer van personen. De ombudsdiensten staan ook machteloos. ‘We kunnen niets doen. Zolang de grensarbeiders geen beslissing krijgen dat hun uitkering is gestopt, kunnen ze niet reageren. Ze zitten in een impasse’, klinkt het nog.

 

Oplossing

Een mogelijke oplossing, aldus de ombudsdiensten, zou er in bestaan de uitkering voor grensarbeiders toe te kennen tot ze de wettelijke pensioenleeftijd in het buitenland hebben bereikt. Op verzoek van het Nederlands-Belgisch Centrum werd hiertoe al in juli een wetsvoorstel in die zin ingediend, echter tot vandaag zonder gevolg. De situatie is gekend, klinkt het op het kabinet van minister De Block. ‘We zullen dit oplossen binnen de regering.’

 

BRON: https://nederlands-belgisch-centrum.be/