• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zondag 9 augustus 2020
NIEUWTJES

netwerksessie sprekers

En zestigtal ondernemers uit onze gemeente kwamen gisteren deelnemen aan de nestwerksessie voor ondernemers in de gemeentezaal Brouwerij te Weelde.

Hier werden ze geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de lopende dossiers van de uitbreiding van verschillende industriezones en voorgelicht over allerlei vergunningen die belangrijk kunnen zijn voor deze ondernemers.

 

jandruytswalterluytenBrandweerpreventie

Nadat burgemeester Luyten en schepen van lokale economie Carine Couwenberg de aanwezigen kort hadden verwelkomd mocht postoverste bij HVZ Taxandria, Kapitein Jan Druyts de sessie starten met een toelichting over de brandveiligheid bij bedrijven.

Hij haalde de verschillende aspecten aan die om de hoek komen kijken als je een nieuw gebouw wil optrekken en de daarmee gepaard gaande voorschriften qua brandbeveiliging.

 

IOK Industriezones

Als tweede spreker kwam een oude bekende van het IOK zijn verhaal doen over de industriezones in Weelde en Poppel. Drie jaar geleden stond dezelfde Dimitri Deiteren al voor dezelfde zaal om te verkondigen dat de percelen in 2016 te koop zouden worden aangeboden. Dit was echter buiten diverse instantie gerekend die blijkbaar niks anders te doen hebben dan de lokale economie stokken in de wielen te steken.

dimitirdeiterenEerst was er in  Weelde het archeologisch onderzoek dat de werkzaamheden een serieuze achterstand bezorgde. Deze perikelen zijn ondertussen achter de rug en de cel lokale economie van de gemeente kon opgelucht ademhalen…. De werken konden eindelijk verder worden gezet.

Restte er nog de grondverwerving van een stukje bos waar vroeger de militaire barakken stonden en dat werd plots ook een kafka verhaal volgens de IOK onderhandelaar. Waar bij de opmaak van het plan een redelijke prijs was afgesproken kreeg de gemeente vorige week een brief in de bus dat de prijs maar liefst met een factor 10 was vermenigvuldigd. Dit is niet redelijk gezien de vroegere afspraken die al in 2013/2014 waren gemaakt. Volgens IOK man Dimitri Deiteren zal hier wellicht een juridische procedure moten worden gestart om de gronden te verwerven wat mogelijkerwijze de werken nog eens een 18 tal maanden achteruit duwt.

Ook in Poppel is een kleinere uitbreiding gepland van de huidige industriezone aan de grens. Hier is ook een kink in de kabel gekomen wegens het feit dat er een stukje speciale “droge heide” in de 3 Ha uitbreidingszone ligt. De onderhandelingen zullen ook hier moeten worden aangevat en ook hier zal wellicht de deadline niet worden gehaald om de verkoop van de gronden te starten.

Als gemeente heb je niet de macht om bepaalde zaken door te drukken, een aantal instanties bepalen de agenda en daar kom je als gemeente niet onderuit.

 

Omgevingsvergunningenmathysvandepol

Als laatste in de rij kwam het diensthoofd ruimtelijke ordening en leefmilieu bij de gemeente Ravels nog de veranderingen bij het bekomen van omgevingsvergunningen uitleggen.

Een moeilijke materie die zich niet echt leent om een spannend verhaal van te maken. Het is allemaal erg technisch en theoretisch zodat Mathijs enkel de grote lijnen kon doornemen van een maatregel die  in 2018 serieuze veranderingen zal ondergaan.

Na afloop werd de aanwezigen nog een hapje en een drankje aangeboden en konden de ondernemers beginnen aan de eigenlijke netwerksessie.

 

netwerksessie crowd