• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
vrijdag 6 augustus 2021

MPC dakota

Er zijn mensen die een hobby beoefenen, je hebt er ook die voor hun hobby leven. 

Als het zo diep geworteld zit moet het pijn doen als je er volgens onze ABL norm te oud voor geworden bent…. 

Te oud om te springen zeg het leger.  

Zo iemand is Guy Maes uit Weelde van bouwjaar 1960, lid van MPC Events. Guy  moest vanwege zijn ouderdom (+50) afhaken als actieve parachutist. 

Het Belgisch leger staat niet toe dat mensen van boven de 50 nog uit een vliegtuig springen (?) 

Daarom ging Guy op zoek naar een alternatief en vond dat in een groep  die opereert onder de naam MPC Events.  In deze groep gelijkgezinden kan hij terug zijn ei kwijt, hij valt hier onder het Pathfinders regiment, een Engelse divisie die in België een afdeling heeft van zo’n 20 man die actief blijft springen met de koepelvalschermen. The round canopy chutes, zoals we ze kennen van D-Day of het vliegveld van Weelde, lang geleden. 

MPC jump1

Pathfinders 

MPC PeerMPC pathfinder logoDaarvoor heeft de groep Belgische Pathfinders de beschikking over een Cessna in Teuge, maar liefst wordt er gesprongen uit de oude Dakota, dat blijft elke keer weer een kick als hij daar aan de static line hangt en in het rijtje staat om de sprong te maken. Elke keer weer is het toch een beetje bang afwachten of de koepel boven zijn hoofd wel opengaat. Als escape hebben ze nog wel een klein reserve “kabaske” op hun buik hangen maar dat stelt niet echt veel voor. Als ze op de grond zo’n reserve parachute zien openen wordt er onmiddellijk naar de hulpdiensten gebeld want daar kom je niet zonder kleerscheuren of botbreuken mee op de grond. 

Zo trekt Guy overal naartoe om zijn hobby te kunnen blijven beoefenen. 

Samen doen ze aan reenactment op vele verschillende gebieden in internationaal gezelschap, binnenkort staan ze in Peer (Limburg) op de 75e verjaardag van de Belgian SAS Operation Caliban waar ze ook zullen springen.  

MPC static line  

MPC Events 

MPC zijn een groep van oudgedienden miliciens van het regiment paracommando ABL (Armée Belge/ Belgisch Leger), sympathisanten en gelijkgezinden. 

Omdat de Militaire dienstplicht vroeger van kracht was, oproeping tot 1993, kon iedere dienstplichtige kiezen voor het regiment paracommando. Nadat men, medisch geschikt bevonden werd en geslaagd was voor de fysieke ingangstesten, kon men beginnen aan de loodzware opleiding paracommando. 

België is het enige land ter wereld, waar de para- en commando eenheden als één eenheid wordt beschouwd. Hierdoor is/was deze opleiding één van de zwaarste militaire opleidingen ter wereld. Na een doorgedreven opleiding van 5 maanden kon de begeerde rode of groene muts behaald worden alsook het para A-brevet en commando Abrevet. De dienstplicht van een milicien paracommando was gemiddeld 3 maanden langer dan de gewone dienstplichtige soldaat en was meestal 15 maanden in plaats van 12 maanden. 

MPC canopy

Wat doen de MPC.  

De MPC missie bestaat erin de 'Awareness' aan te wakkeren bij het publiek en jongeren in deze moderne tijd. De organisatie van MPC Events streeft ernaar om zo authentiek mogelijk de geschiedenis en het leven van de soldaten miliciens paracommando’s uit te beelden tijdens living evenementen. 

Samen met gedreven mensen, die wel of niet dienstplichtig waren en gelijkgezinden, willen zij de SPIRIT, doorzettingsvermogen, samenhorigheidsgevoel, tucht en discipline trachten weer te geven van de soldaat milicien paracommando van toen. Hierdoor is er ook een patrimonium van historisch militair materieel nodig die gerestaureerd en verzameld dient te worden. 

Alles dient tot in het kleinste detail uitgewerkt te worden om een zo'n realistisch mogelijk beeld weer te geven van het leven als milicien paracommando en dit door middel van reenactments. Naast het materiaal dienen de reenactors te beschikken over een goede fysieke conditie omdat zij een elite soldaat gaan uitbeelden met dezelfde opdrachten als vroeger. Iedereen komt hierbij in aanmerking van zodra men de fysieke proeven heeft doorstaan en dezelfde ingesteldheid heeft. 

MPC Teuge

Door buitenstaanders worden militaire reenactments vaak als "soldaatje spelen" gezien. Maar als doelstelling heeft MPC Events als bijkomende het uitdragen, en uitbeelden van de geschiedenis van de miliciens paracommando’s in alle facetten die maar mogelijk zijn. 

Naast het 'Awareness' gedeelte is er een voldoende ruimte voor het avontuurlijke. Dit gebeurt onder verschillende vormen zoals adventure evenementen (Hindernissenparcours, Death-Rides, ...), kampen, herdenkingen, historical walks WOII, enz. 

Er dient opgemerkt te worden dat MPC Eents enkel werken in het belang van de historiek van de Belgische soldaat milicien paracommando anno 1952 - 1993. 

Wat MPC Events  NIET zijn is een vriendenkring van paracommando’s in de zuiverste vorm van het woord. Er kunnen vriendschappen ontstaan maar de focus ligt op de juiste ingesteldheid en gelijkgezindheid. Dus alle neuzen in dezelfde richting, namelijk het uitbeelden van de historiek van het leven van de toenmalige soldaat milicien paracommando. Hierdoor is iedereen WELKOM die zich voor deze doel wilt inzetten, men hoeft hiervoor geen milicien of paracommando geweest te zijn. Het kader, meestal gewezen miliciens paracommando’s, zal iedereen in het begin begeleiden en alles steeds in goede banen leiden om zo het doel te kunnen nastreven en er voor te zorgen dat de juiste Spirit aan de dag wordt gelegd. 

 MPC international

Interesse om en keer deel te nemen aan een event van MPC : u kan alle info vinden op http://www.mpcevents.be/about/about.html

 

 

 

 

 

 

X

Right Click

Koken kost geld ..... foto's en video's maken kost ook geld :-)