• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
vrijdag 18 juni 2021

veefabrieken

De laatste weken kwam kwaliteitskrant “De Standaard” met een opmerkelijke reeks over de heerschappij van de veevoederfabrieken in Vlaanderen, meer bepaald in onze eigen regio.

Daarbij werd hier en daar tegen heilige huisjes geschopt en was men niet verlegen om man en paard bij naam te noemen.

We lazen de reeks met groeiende verbazing en waren daarom dan ook niet verbaasd toen we hier en daar bekende namen zagen opduiken.

Het is al langer een betreurenswaardig fenomeen dat veevoederbedrijven aan schaalvergroting doen in onze streek. Zolang dat in het belang van onze eigen boeren is kan men daar nog begrip voor opbrengen. Als echter onze gemeente een trekpleister wordt voor Nederlandse uitwijkelingen die in eigen land tegen wettelijke grenzen botsen en de fysieke landsgrens met onze gemeente oversteken om hun praktijken verder te kunnen zetten, wordt dat een andere kwestie.
Volgende week is het de laatste gemeenteraad van een jaar dat we liefst zo snel mogelijk vergeten. Tijd voor buurtcomité Achterijl om een oproep te doen aan het Ravelse bestuur om eindelijk eens consequent op te treden tegen deze praktijken.

Beste college van Burgemeester en Schepen,
Beste leden van de Gemeenteraad,
Op dit ogenblik brengt krant ‘De Standaard’ een uitgebreid onderzoeksdossier rond veefabrieken en megastallen. Ook de Ravelse situatie is daarin al meermaals onderwerp geweest.
Ik wil je via deze weg graag vrijblijvend wijzen op deze artikels, en voeg ze als bijlage toe van deze mail. In de hoop dat ze landen in geesten van waaruit wijsheid (of beter gezegd ‘voortschrijdend inzicht’) volgt.
De situatie ligt ons na aan het hart. Meer dan 10 jaar geleden werd het initiatief van ‘buurtcomité Achterijl’ tegen de Hollandse veevoedermaffia door u weggezet als een marginaal protest van wat ‘burgers tegen de boeren’. Ik hoop van harte dat vandaag mag blijken dat dit toen allesbehalve de waarheid was. De vrees die toen werd geuit is vandaag wél waarheid geworden in onze regio.
Ook de strijd van destijds tegen de megastallen was geen strijd tegen de boeren, maar een strijd tegen industriële investeerders achter de veevoedermaffia. Deze artikelreeks in De Standaard maakt vandaag schrijnend duidelijk waar het toen al om ging: om sluwe bedrijven die er enkel en alleen op uit zijn om hun winstbejag na te lopen, ten koste van onze Vlaamse, familiale landbouwbedrijven. Simpelweg omdat ze in Nederland niet meer welkom zijn.

Ik betreur het citaat van schepen Carine Couwenberg in één van de artikels, waarin zij stelt dat het ‘steeds over eieren lopen’ is, omdat overal persoonlijke belangen spelen en meer dan de helft van onze inwoners wel landbouwroots heeft. Dit citaat toont destemeer aan dat – zelfs na 10 jaar - nog steeds het onderscheid niet kan worden gemaakt tussen enerzijds familiale landbouwbedrijven die wij in ons dorp al generaties kennen (en keihard nodig hebben), ongeacht hun omvang en anderzijds de georganiseerde veevoedermaffia die naar ons dorp komt vanuit Nederland om hier de landbouwsector te verkrachten. Zo zonde dat een lokale overheid als die van Ravels – die het naar eigen zeggen zo opneemt voor de lokale boeren – hierin niet genuanceerder kan zijn. Zeker wanneer men in Ravels spreekt over ‘onze’ boeren.
Van harte hopen we dat deze artikelenreeks veel mag losmaken in ons dorp en tot meer doordachte beleidskeuzes mag leiden in de toekomst.

Met vriendelijke groeten,
Gert Laurijssen
Namens Buurtcomité Achterijl

bron: De Standaard