• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
maandag 21 september 2020
NIEUWTJES

podNa het behalen van de Groene Pluim is Digidak vooral niet zinnens om op zijn lauweren te gaan rusten. Natuurlijk heeft het deugd gedaan dat de groep vrijwilligers deze erkenning kregen van een breed publiek en zo zijn ze extra gemotiveerd om in een nieuw project te stappen.
Het nieuwe project dat op tafel ligt is een initiatief van staatssecretaris De Block die met "PODMI"  (Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie) een extra troef wil inzetten om het tij te keren in enkele specifieke doelgroepen. Met dit project wil men proberen om ICT, zeg maar de computer, in te zetten om kwetsbare groepen professioneel en sociaal te activeren.


Volgende week komt de Digidak werkgroep voor de eerste keer samen om in Ravels een eigen project op te starten in de hoop een steentje te kunnen bijdragen aan deze problematiek.

1. Doelstelling van de oproep:

 Mensen in armoede de mogelijkheid bieden om de limieten van hun digitale wereld te overschrijden en ICT-vaardigheden te ontwikkelen die hen aansluiting bij de arbeidsmarkt verlenen.
 Versterken van ICT-vaardigheden die bijdragen aan zelfredzaamheid en mensen in armoede versterken in het vertrouwen in hun ICT-kunde.
 De samenwerking tussen de OCMW's en organisaties actief in de strijd tegen de digitale kloof stimuleren.
 Uitwisselen van kennis, expertise en best-practice voorbeelden.

doelgroepen2. Doelgroep

 Mensen die in armoede leven, die al lange tijd niet werken en aansluiting zoeken bij de arbeidsmarkt.
 Mensen die in armoede leven die ver van de arbeidsmarkt staan en dreigen in een sociaal isolement te vallen.
 Jongeren (16-24) die de overstap naar de arbeidsmarkt zullen maken.

3. Financiering

De aangevraagde subsidie mag maximaal 25.000,00 € bedragen.
De subsidieperiode start ten vroegste 01/10/2013 en eindigt ten laatste 31/10/2014. De projecten worden voor maximaal 12 maanden gesubsidieerd.

4. Voorwaarden

1. Wie kan een project indienen ?

smart Vzw's
 Lokale besturen (gemeentes, OCMW's,...)

Wanneer het een collectief project betreft, wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten en duiden de partners één partner als projectverantwoordelijke aan. De organisatie moet haar maatschappelijke zetel in België hebben, moet in België gevestigd zijn en mag niet louter winstbejag nastreven.

2. Welk project ?

Het project moet:

1) Nieuw, vernieuwend zijn of een nieuwe dimensie in de strijd tegen de digitale kloof aanbrengen binnen de werking van de organisatie en/of het werkingsgebied.
Het moet gaan om een project dat nieuw is of een vernieuwing is van een bestaand project en voldoende nieuwe elementen bevatten.

2) Maatschappelijke meerwaarde hebben en beantwoorden aan de doelstellingen
Het project moet een meerwaarde hebben op maatschappelijk niveau, dit wil zeggen dat de betrokken doelgroep er een groter en belangrijker voordeel moet uithalen dan enkel de kennis van ICT en internet. Het doel van de subsidie is om mensen extra kansen te geven om hen professioneel en/of sociaal te activeren. Het project moet beantwoorden aan de doelstellingen (zie hierboven).

3) de SMART-doelstellingen volgen
Het project moet duidelijke en coherente doelstellingen hebben, die kaderen in de algemene doelstellingen van het beleid van subsidietoekenningen.
Deze doelstellingen moeten Specifiek, Meetbaar, Ambitieus/aanvaardbaar, Realistisch (evenredig met de nagestreefde doelstellingen) zijn en bepaald in de Tijd. De competentie nodig voor de ontwikkeling van het project moet aanwezig zijn binnen de organisatie (of partnerschapsorganisaties) op het ogenblik dat het project aanvangt.

 

Volledig reglement PODMI vind u hier

 

943443 507739042626960 62877609 n