• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
donderdag 6 oktober 2022

goirle rotonde 

De wegwerkzaamheden op de Turnhoutsebaan tussen Tilburg en Poppel, ter hoogte van de kruising met de Poppelseweg, zijn al een tijdje aan de gang. 

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, wordt hier een rotonde aangelegd. 

 

Op 19 april organiseerde de gemeente Goirle, samen met project-uitvoerder Den Oudengroep, een informatieavond in De Roovertsche Leij. In de aanloop zijn keukentafelgesprekken gevoerd met belanghebbenden. Het project dat ondertussen al flink is gevorderd wordt eind juli opgeleverd, afhankelijk van de weersomstandigheden.  

 

Ook groot onderhoud

In plaats van het kruispunt Turnhoutsebaan-Poppelseweg pas in 2019 aan te pakken, zoals de bedoeling was, starten de werkzaamheden voor de betonnen rotonde eind april al. De voorbereidingen zijn inmiddels van start gegaan. Er wordt vaart gemaakt, om de verkeersveiligheid zo snel mogelijk te verbeteren. Om kosten te besparen en overlast te beperken, zal tegelijkertijd groot onderhoud worden gedaan. Zo’n 970 m asfalt vlakbij de rotonde wordt verhard, omdat de wegconstructie daar bezweken is: circa 450 m ten noorden van de rotonde wordt gereconstrueerd en 520 m ten zuiden ervan. Ook zal de markering aangepast worden. Vanaf 31 juli kan de Turnhoutsebaan weer bereden worden.

 

Bereikbaarheid

Om de gemeente Goirle bereikbaar te houden, is ervoor gekozen om eerst de rotonde met de Poppelseweg te doen en het groot onderhoud. Tijdens de uitvoering  is er gewoon verkeer mogelijk, want de parallelweg wordt tijdelijk verbreed. De Poppelseweg zal alleen aan een zijde van de rotonde worden afgesloten. Om de verkeersdruk te spreiden, wordt er vanaf 9 mei tot en met eind augustus een adviesroute ingesteld. De definitieve ontwerpen zijn te vinden op www.goirle.nl/projecten/Turnhoutsebaan.

 

rotonde goirle

 

Duurzaam Veilig

De Turnhoutsebaan, de voormalige N630 tussen Tilburg en Poppel, is in 2009 door de provincie Noord-Brabant overgedragen aan de gemeente Goirle, met de opdracht deze weg voor 2020 Duurzaam Veilig in te richten. Deze ombouw wordt in zes projecten opgepakt. Het aanleggen van de rotonde bij Natuurpoort De Roovertsche Leij is in 2015 voltooid. Na het aanpakken van de rotonde Poppelseweg en groot onderhoud (t/m augustus 2017) volgen nog:

 

Vernieuwen en uitbreiden kruispunt Rillaersebaan, incl. nieuwe verkeersregelinstallatie, nieuwe verlichting, nieuw asfalt en deel met geluidsarm asfalt voorzien: vanaf juli t/m september 2017.

Aanleggen faunapassage: hiervoor is de voorbereiding inmiddels begonnen. Planning is om deze ook in 2017/2018 aan te leggen.

Rotonde Tijvoortsebaan: uitvoering 2018 (onder voorbehoud).

Aanpakken Nieuwkerksbaantje en Nieuwkerksedijk-Zuid in 2019/2020.

 

Bron: wijgoirlenaren.nl