• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
zaterdag 6 juni 2020

ringweg baarle rondpunt

In Baarle Hertog/Nassau worden er grote wegenwerken gepland, die zijn trouwens al enige tijd bezig, voorlopig zonder al te grote problemen voor de mensen uit Ravels die dikwijls in Baarle moeten zijn.

Daar zou de komende tijd wel wat aan kunnen veranderen met de werken aan Nijhoven en Kapelstraat. Er zijn kabelwerken gepland vanaf 8 januari die voor hinder kunnen zorgen.

 

Ringweg Baarle N260

 

werken kievit 

Verleggen kabels en leidingen Nijhoven

Wanneer: Van 8-1-2018 7:00 tot 13-4-2018 17:00 (Periode 1)

Betrokken straten: Visweg , Nijhoven

Soort: Leggen van kabels en leidingen

Hinderklasse: Matige hinder (5 - 10 minuten)

Wegbeheerder: Gemeente Baarle-Nassau

Omschrijving: Nijhoven en de Visweg worden gedeeltelijk afgesloten. Dit wordt gedaan om de kabels en leidingen te verleggen voor de toekomstige rotonde van de nieuwe randweg. Verkeer wordt in 2 richtingen omgeleid via de Kapelstraat, Molenstraat, Turnhoutseweg, Gierlestraat, Reth en de Kievit. 

Extra opmerkingen: De Visweg is afgesloten tussen de Winkelhaak en de Kapelstraat. Kapelstraat/Nijhoven zijn afgesloten tussen de Winkelhaak en de Kievit. Er wordt door de aannemer een omleiding ingesteld via de Kapelstraat, Molenstraat, Turnhoutseweg, Gierlestraat, Reth en de Kievit in 2 richtingen. Voor de werkzaamheden wordt een gedeelte van het asfalt opgebroken. Hulpdiensten moeten ook gebruik maken van de omleidingsroute.

 

Doel ringweg Baarle

In het centrum van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog is sprake van groeiende leefbaarheids- en doorstromingsproblemen als gevolg van een hoge verkeersbelasting. De hoge verkeersbelasting wordt met name veroorzaakt door de provinciale wegen N639 en N260 die dwars door het centrum lopen.

In het hart van het centrum van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog komen beide provinciale wegen samen. Dagelijks maken landbouwvoertuigen, personen- en vrachtauto’s gebruik van deze wegen door het dorp. De verkeersbelasting in het centrum is zodanig dat de doorstroming en de leefbaarheid steeds meer in gevaar komen. Mede op basis van de autonome verkeersgroei en de voorziene stedelijke ontwikkelingen bij Breda, Tilburg en Turnhout is het aannemelijk dat de intensiteiten van het doorgaande (vracht)verkeer op deze wegen in de nabije toekomst nog verder zullen toenemen.

Om de doorstroming en leefbaarheid in en rond Baarle te verbeteren gaat Boskalis Nederland, in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, een randweg noordoostelijk van de dorpskern van Baarle realiseren, waardoor het doorgaande verkeer naar verwachting vanaf 2018 over het eerste deel van de nieuwe randweg kan rijden.

 

Een greep uit de maatregelen N260:

De nieuwe weg wordt ingepast in het landschap en bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken.

Er geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer.

Bij het Bels Lijntje realiseren we een natuur- en landbouwviaduct ook geschikt voor fietsers over de nieuwe randweg.

Ter plaatse van de Oordeelsestraat ligt de weg randweg verdiept. Bovenlangs kan de omlegging worden gekruist.

Bij Reth komt een tunnel geschikt voor fietsers en ruiters.

Verder komen er rotondes bij de aansluitpunten op de Bredaseweg, Alphenseweg, Nijhoven en de Turnhoutseweg.

 

Belgisch grondgebied 

Bijzonder is dat de omlegging door vijf Belgische enclaves loopt. De Vlaamse overheid is actief betrokken bij de realisatie van de omlegging en werkt schouder aan schouder met de Nederlandse overheid om de randweg mogelijk te maken.

 

bron: www.omleggingbaarle.nl