• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
maandag 6 juli 2020
NIEUWTJES

wegenwerken N12b 

Vanaf 7 juni 2018 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken op de Weeldestraat/Prinsenlaan/Steenweg Weelde (N12) in Weelde.

Het wegdek wordt vernieuwd vanaf het kruispunt met de Gemeentelaan/Moleneinde tot net voor het kruispunt met Vond. 

Daarnaast wordt ook het kruispunt van de N12 met de Koning Albertstraat veiliger ingericht. 

De werken duren in totaal een maand en tijdens die periode zal de Weeldestraat/Prinsenlaan/Steenweg Weelde enkele keren afgesloten worden. 

Met deze info wil het agentschap u graag informeren over de aard van de werken, de tijdelijke hinder en de omleidingen tijdens deze periode. 

 

Meer rijcomfort, veiliger fietsen 

Over een afstand van bijna 5 km zal het asfalt op de Weeldestraat/Prinsenlaan/ Steenweg Weelde volledig vernieuwd worden. Dit moet het rijcomfort en de veiligheid van automobilisten ten goede komen. Daarnaast zal het kruispunt met de Koning Albertstraat heringericht worden. Er komen middeneilandjes op de Weeldestraat en de Koning Albertstraat om het oversteken voor fietsers veiliger te maken. De aansluiting van de zijstraat op de Weeldestraat zal smaller gemaakt worden zodat dit overzichtelijker is voor aankomend verkeer. Verder zal ook het fietspad dat de Koning Albertstraat kruist naar achter geplaatst en gemarkeerd worden, zodat fietsers beter zichtbaar zijn voor afslaand verkeer. 

 

Werken in 3 fasen 

wegenwerken N12De werken worden uitgevoerd in 3 fasen. De werken aan het kruispunt duren 24 dagen. De asfalteringswerken worden uitgevoerd tijdens 2 weekends in die periode: 

 Fase 1: kruispunt Weeldestraat/Koning Albertstraat van donderdag 7 juni tot zondag 1 juli. 

 Fase 2: asfaltering Noord-Heikant tot Steenweg Weelde/Vond vanaf vrijdag 22 juni (20u) uur t.e.m. zondag 24 juni (18u). 

 Fase 3: asfaltering Gemeentelaan/Moleneinde tot Noord-Heikant vanaf vrijdag 29 juni (20u) t.e.m. zondag 1 juli (18u). 

 

Hinder en omleidingen 

De asfalteringswerken (fase 2 en 3) worden uitgevoerd tijdens 2 weekends. Gedurende deze weekends is de verkeershinder het grootst, de N12 wordt dan volledig afgesloten van vrijdag- tot zondagavond. Doorgaand verkeer over langere afstand richting Nederland wordt omgeleid via de ring van Turnhout, de N119 naar Baarle-Hertog en de Pastorijstraat/Steenweg Baarle. Verkeer uit Nederland volgt de omleiding in tegenovergestelde richting. Op onze website, www.wegenenverkeer.be/ravels, kan u het omleidingsplan downloaden. 

Tijdens de werken aan het kruispunt Weeldestraat/Koning Albertstraat (fase 1) blijft doorgaand verkeer in beide richtingen steeds mogelijk zij het beurtelings, geregeld met tijdelijke verkeerslichten. De Koning Albertstraat wordt afgesloten. Verkeer wordt plaatselijk omgeleid. 

Fietsers en voetgangers kunnen zowel tijdens de werken aan het kruispunt als tijdens de asfaltering steeds doorrijden. 

Bereikbaarheid in de werfzone: 2 weekends zware hinder 

De grootste hinder vindt plaats tijdens de asfalteringswerken van 22 tot 24 juni en van 29 juni tot 1 juli. Om de werken op dergelijke korte tijdsspanne te kunnen uitvoeren zal er tijdens deze weekends volcontinu doorgewerkt worden, ook ’s nachts. 

 Bewoners houden dus best rekening met nachtelijke geluidshinder. 

 Bovendien wordt de zone waar gewerkt volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners en ondernemers in de werkzone zijn het weekend dat er in ‘hun’ zone gewerkt wordt zeer moeilijk met de wagen bereikbaar. We raden bewoners aan hun wagen voor vrijdagavond aan de koppen van de werfzone of in de zijstraten te parkeren. Ondernemers wordt gevraagd om hiermee rekening te houden in de planning van eventuele leveringen, acties en dergelijke. 

 Hulpdiensten krijgen uiteraard wel steeds doorgang. 

 Gezien er niet gewerkt wordt aan de voet- en fietspaden ondervinden zachte weggebruikers ook geen hinder van de werken. 

 

Tijdens de werken aan het kruispunt met de Koning Albertstraat blijft de werfzone steeds bereikbaar. 

Heeft u speciale noden in verband met bereikbaarheid tijdens de werken (vb. thuisverpleging of vragen i.v.m. leveringen)? Spreek dan gerust iemand op de werf zelf aan of vraag naar de werfleider. 

Blijf op de hoogte 

Asfaltwerken zijn steeds erg weergevoelig. Bij felle regen kunnen ze niet uitgevoerd worden. In dat geval kan de huidige planning nog gewijzigd worden. Op onze website ww.wegenenverkeer.be/ravels vindt u steeds de meest actuele info over de werken aan de N12. Via de site kan u zich ook inschrijven op een digitale nieuwsbrief, zodat u steeds het laatste nieuws over de werken meteen in uw mailbox ontvangt.