• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
donderdag 6 mei 2021

Nijverheidsstraat werken web f

De werken in functie van de uitbreiding van de bedrijvenzone Nijverheidsstraat in Ravels zijn gestart!

Wat op het eerste gezicht een eenvoudig project had moeten zijn, werd voor IOK omwille van het uitgebreide archeologisch onderzoek en de moeizame grondverwerving een uitdagend project. Maar er is licht aan het einde van de tunnel.

De infrastructuurwerken zijn gestart aan het nieuwe lokale bedrijventerrein met een netto oppervlakte van 3 ha en de eerste bedrijven zullen zich in 2020 kunnen vestigen op de nieuwe bedrijvenzone. 

Moeizaam en tijdrovend traject

Sinds de goedkeuring in 2013 van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het bedrijventerrein Nijverheidsstraat in Ravels kenden de gemeente Ravels en IOK een moeizaam ontwikkelingsproces. 

Moeizaam heeft enerzijds betrekking op de grondverwerving van de eigendom van Defensie. Door een juridische discussie rond de grondwaardering werd IOK pas na de zomer 2018 in het bezit gesteld van de noodzakelijke gronden. Anderzijds leek het project bij aanvang onrendabel te zijn door hoge inrichtingskosten voor wegen, waterhuishouding en bufferzones. Door een optimalisatie van het technisch ontwerp kon de infrastructuurkost beheerst worden in het belang van de toekomstige kopers.  

Zeer tijdrovend was het archeologisch onderzoek, dat de verschillende stadia van bureauonderzoek, naar boringen tot proefsleuven omvatte. Niet alleen bracht dit kosten met zich mee, maar ook een aanzienlijke vertraging in de ontwikkeling van de bedrijvenzone. 

Uiteindelijk werden de gronden vrij gegeven en werd de bouwvergunning bekomen. De voorbereidende werken werden door de aannemer einde 2018 gestart, waarna in maart 2019 de effectieve infrastructuurwerken aangevat werden. 

Invulling van een grote nood aan bedrijventerreinen

Dat de gemeente Ravels een landelijke en groene gemeente is, is algemeen bekend. Maar evengoed is het een ondernemende gemeente. Dat blijkt onder meer uit de grote opkomst op de jaarlijkse bijeenkomsten voor Ravelse ondernemers en blijkt evengoed uit de belangstelling voor de nieuwe bedrijvenzone. 

Alle inspanningen resulteren in een aanbod van 3 ha om te investeren en voor het verankeren van (zonevreemde) bedrijven en arbeidsplaatsen in Ravels. De bedrijvenzone biedt een variatie aan percelen aan, doch niet groter dan 5.000 m². Samen met de gemeente Ravels mikt IOK op een 20-tal bedrijven. 

Kwaliteitsvolle uitstraling bewaken 

Met de nieuwe bedrijvenzone wordt de ontsluitingsstructuur aangepast en zal de volledige bedrijvenzone een nieuwe toegang kennen. Samen met een groene buffer wordt de situatie voor de woningen ter hoogte van de Nieuwe Stationsstraat sterk verbeterd. 

Met bedrijventerreinmanagement (BTM) wordt de kwaliteit van het bedrijventerrein op peil gehouden. Binnen het bedrijventerreinmanagement wordt onder meer het gezamenlijk groenbeheer (groene en blauwe buffers, baangrachten, wadi’s en bermen) gecoördineerd. Een verloedering van het terrein wordt zo voorkomen en in overleg met de ondernemers worden krachten gebundeld om knelpunten gezamenlijk op te lossen en opportuniteiten aan te duiden.

Inschrijvingen bedrijven

Ook al is de verkoopprijs voor de bedrijfspercelen nog niet vastgesteld, bedrijven kunnen zich toch al als kandidaat-koper opgeven. De aanvraagdossiers worden dan voor advies voorgelegd aan het schepencollege. 

De bedrijvenzone Poppel volgt

Met de nakende goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de uitbreiding van de bedrijvenzone Poppel volgt op termijn een bijkomend aanbod van 2 ha aan bedrijfsgronden in Ravels. Dit zou op termijn voor een 10-tal bedrijven ruimte moeten bieden. 

Informatie en inschrijvingen voor ondernemers:
Dimitri Deiteren
IOK
Antwerpseweg 1
2440 Geel
T 014 56 27 97
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Nijverheidsstraat werken web