• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zaterdag 8 mei 2021

geeneinde1

Vroeger dan verwacht, zal het wegdek van Geeneinde-Merksplasseweg op vrijdagavond 8 november terug open gesteld worden voor doorgaand verkeer.

De omleiding via Turnhout zal opgeheven worden.

Verbod op niet plaatselijk verkeer ruilverkavelingswegen.

Voor het plaatselijke verkeer tussen Weelde-Statie en Weelde zal het niet langer toegestaan zijn om gebruik te maken van de ruilverkavelingswegen tussen de Nijverheidsstraat en de Koningsstraat. Op deze wegen zal opnieuw een verbod gelden voor doorgaand verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer en fietsers en zal het eenrichtingsverkeer opgeheven worden. In de Nieuwe Stationsstraat zal de tonnagebeperking opnieuw van kracht zijn. De bussen van De Lijn zullen ook weer via hun normale routes rijden.

Verdere verloop van de werken.

De aannemer zal in een volgende fase verdergaan met het opbreken van een deel van de huidige Nijverheidsstraat en het aanleggen van de nieuwe wegen en fietspaden in de uitbreiding van de bedrijvenzone (wegen B en C op het plan). De verbinding tussen de Nieuwe Stationsstraat en de Nijverheidsstraat zal geknipt worden, hier zal enkel nog doorgang mogelijk zijn voor voetgangers en fietsers. De Nijverheidsstraat zal dus enkel nog toegankelijk zijn via het nieuw aangelegde kruispunt op het Geeneinde.

In een eerste fase zal het verkeer in de Nijverheidsstraat in twee richtingen gebeuren via de reeds aangelegde nieuwe weg (wegen A, F en E op het plan) en zal er tijdelijk een bypass aangelegd worden (tussen de wegen E en D op het plan). Na beëindiging van de wegenaanleg en openstelling van alle nieuwe wegen, zal er eenrichtingsverkeer ingevoerd worden.

In het voorjaar 2020 zal het voorste deel van de Nieuwe Stationsstraat, tussen het reeds vernieuwde kruispunt en het huidige kruispunt met de Nijverheidsstraat, ook nog heraangelegd worden.

Naar alle waarschijnlijkheid zal ook het laatste deel van betonstroken van de weg Geeneinde-Merksplasseweg in het volgend voorjaar worden vervangen. 

geeneinde2