• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
zaterdag 22 januari 2022

plan parkeervakken kastraat

Reeds jarenlang is het beurtelings parkeren van toepassing in de Koning Albertstraat. Bij de gemeente komen de laatste jaren meer en meer klachten hierover binnen en merken ook wij dat er regelmatig probleemsituaties ontstaan.

Door lange rijen geparkeerde voertuigen, kan het aankomende verkeer zeer onoverzichtelijk worden waardoor er problemen/conflicten kunnen ontstaan bij het voorbij rijden van de geparkeerde voertuigen.

Proefopstelling

Na overleg met de lokale politie en bespreking in de gemeentelijke verkeerscommissie, heeft het college besloten om op proef het beurtelings parkeren af te schaffen en op 10 locaties in de Koning Albertstraat vaste parkeervakken te markeren. In totaal zal het gaan om 24 parkeervakken. Deze zullen afwisselend links en rechts van de rijbaan gemarkeerd worden om zodoende de snelheid uit het verkeer te halen.

klik op de afbeelding om een grotere te zien

Het gaat in eerste instantie om een proefopstelling die na verloop van tijd geëvalueerd zal worden en indien nodig bijgestuurd. Mettertijd zal er een definitieve inrichting kunnen komen van de parkeervakken.

Timing

Momenteel is nog niet duidelijk wanneer de parkeervakken precies gemarkeerd kunnen worden. Dit is afhankelijk van het tijdstip waarop de aannemer die de wegmarkeringen uitvoert, kan langskomen.

Eenmaal de markeringen zijn uitgevoerd, zullen de verkeersborden van het beurtelings parkeren onmiddellijk verwijderd worden en zal de nieuwe parkeerregeling ingaan.

Met dit initiatief hoopt de gemeente de verkeersveiligheid in de Koning Albertstraat te verbeteren.