• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
maandag 26 september 2022

boomstronken

Vanaf maandag 4 april tot en met vrijdag 8 april zal de aannemer de bomen rooien langs de Vooreel en Moleneinde.

Tijdens het rooien van de bomen zal de rijweg langs de Vooreel en het Moleneinde in het kader van de veiligheid volledig afgesloten worden voor doorgaand verkeer.

Bewoners kunnen uiteraard wel hun woningen blijven bereiken, maar dienen steeds de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en eventueel ter plaatse de nodige afspraken te maken met de aannemer.          

Zijn fietsers welkom?

Fietsers zijn omwille van de veiligheid niet welkom in de werfzone.
Zij dienen een omleiding te volgen via de ruilverkavelingswegen via de Hogevoortstraat.

Is het recyclagepark bereikbaar?

Het recyclagepark is bereikbaar via de Hogevoortstraat en de Turnhoutseweg (volg de omleiding).

Hoe rijdt de bus van de Lijn? De bus rijdt via Turnhoutseweg-Stadstraat, niet langs Moleneinde-Vooreel. Op de Gemeentelaan en Peelsestraat zullen tijdelijke haltes voorzien worden. De Lijn maakt dit zelf bekend door uithanging aan de bushaltes.

 Meer informatie over deze werken

omleiding moleneinde