• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
woensdag 10 augustus 2022

Cultuurraad

© RAWEPO

** Reacties gemeentebestuur **

Het gemeentebestuur wil met de cultuurraad overleggen over de repetitielokalen voor koren, fanfares en toneelgezelschappen en vraagt hiervoor een datum voor te stellen. Het dagelijks bestuur besluit dat in de nieuwe legislatuur te doen.

© RAWEPO

Ravels telt nogal wat koren, toneelverenigingen en fanfares die vragende partij zijn om ruimtes waarin zij hun concerten en voorstellingen kunnen voorbereiden zonder daarvoor een te zware financiële aderlating te moeten betalen.

Eind 2017 werd speciaal voor dit doel een werkgroep opgericht om overleg te kunnen plegen met het gemeentebestuur via de Cultuurraad.

© RAWEPO

Op 27 juni kwam de burgemeester toelichting geven over de stand van zaken over de opmaak van het RUP op Weelde Depot.

Verder kwamen er nog een heleboel punten op de agenda aan de beurt...

cultuurraad filiphendrikx

Eén van de laatste daden van uittredend voorzitter van de Ravelse Cultuurraad, Filip Hendrikx, was het uittekenen van een visie rond het cultuurbeleidsplan van de gemeente Ravels voor de komende jaren.

Samen met verscheidene standpunten vanuit de algemene vergadering heeft het dagelijks bestuur van de culturraad (CR) volgende beleidspunten vooropgesteld.

© RAWEPO

Ook in mei kwam de Ravelse Cultuurraad bijeen voor een dagelijkse bestuursvergadering.

Er stonden alweer enkele interessante punten op de agenda.

© RAWEPO

Op 17 april hield de Ravelse Cultuurraad haar algemene vergadering in de gemeentelijke zaal van De Brouwerij.

Naar aanleiding van het verkiezingsjaar was er dit jaar een extra algemene vergadering gepland waarin de Ravelse burger ook was uitgenodigd om deel te nemen aan het cultuurdebat. Uit de debatronde kwamen enkele opmerkelijke resultaten en pijnpunten uit de bus waar verbetering mogelijk is. 

cultuurraad verslag

Het dagelijks bestuur van de Ravelse Cultuurraad zat in februari bijeen om de volgende agendapunten te bespreken....