• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
donderdag 29 september 2022

Cultuurraad

cultuurraad verslag

Het dagelijkse bestuur van de Cultuurraad zetelde op 27 oktober en bracht de volgende besluiten naar buiten.

Het betrof voornamelijk de controle op de status van erkende verenigingen in onze gemeente.

cultuurraad verslag

Op 18 oktober hield de Ravelse Cultuurraad haar Algemene Vergadering.

Er waren enkele verschillende onderwerpen die werden toegelicht door verschillende gasten.

verslagcultuurraad

Op 22 september hielden de leden van het dagelijks bestuur van de cultuurraad Ravels hun maandelijkse bijeenkomst.

De volgende punten stonden op de agenda:

© RAWEPO

De algemene vergadering van 2021 wordt georganiseerd op maandag 18 oktober 2021 om 20.00 uur in De Brouwerij.

Mogelijke agendapunten zijn: werkingsverslag en financieel verslag, voorstelling nieuw erkende verenigingen, stand van zaken van Weelde Depot, nieuws over de gemeentezaal Sint-Jan …

© RAWEPO

Op 24 maart kwam het dagelijks bestuur van onze Ravelse Cultuurraad samen en overliepen de agendapunten van de dag.

Hierbij werden volgende besluiten en aanbevelingen genomen.

© RAWEPO

Op 24 februari hield het bestuur van de Ravelse Cultuurraad haar maandelijkse vergadering.

Geen vergadering zonder een agenda, en deze ging over de volgende punten....

© RAWEPO

Op 27 januari kwam het bestuur van de cultuurraad Ravels bijeen en besprak de volgende agendapunten.

Het ging dit keer vooral om de coronasubsidies,  de enquête over de cultuurraad en de toekomstplannen voor de gemeentezaal van St Jan in Weelde.