• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
vrijdag 30 september 2022

verslagcultuurraad

Op 31 mei kwam de Ravelse Cultuurraad bijeen om de volgende agenda te bespreken.


Reacties gemeentebestuur

Het gemeentebestuur heeft het buurtcomité De Hegge erkend zoals geadviseerd door de cultuurraad.

 

Seizoensplanning De Wouwer 

De cultuurdienst heeft een ontwerpplanning voor het gebruik van de podiumzaal De Wouwer in het cultuurseizoen 2018-2019 opgemaakt. Hierbij werd rekening gehouden met de aanvragen en werd gestreefd naar een evenwichtige verdeling.

De cultuurraad bespreekt het ontwerp en besluit dat de manier van werken op dit moment goed lijkt te lopen. Ze zal dat ook zo schrijven in haar advies aan het gemeentebestuur.

 

Reacties gemeentebestuur 

Het gemeentebestuur heeft het collectief MOOS erkend als cultuurbewarende vereniging zoals geadviseerd door de cultuurraad.

 

Fotowedstrijd

De jury van de fotowedstrijd heeft op 6 juni 2017 beslist welke foto’s in aanmerking komen voor de Rawepo-publieksprijs.

 

Erkennings- en subsidieaanvragen

De cultuurraad zal aan het gemeentebestuur adviseren het buurtcomité Hondseind te erkennen als cultuurvereniging. Er zal ook geadviseerd worden subsidies uit te keren aan het buurtcomité De Hegge, het feestcomité Weelde-Statie en het feestcomité Sint-Jan.

 

Ledenwerving

De bestuursleden zullen enkele afgevaardigden contacteren om lid te worden van het dagelijks bestuur van de cultuurraad. Uiteraard kunnen ook anderen zich kandidaat stellen om tot bestuurslid verkozen te worden in de algemene vergadering van vrijdag 17 november 2017.

 

Varia

- De gemeentelijke vrijetijdswebsite (www.uitinravels.be) staat sinds kort online, de vernieuwde website van De Wouwer (www.dewouwer.be) is hiervan een onderdeel.

- De vergadering bespreekt twee ontwerpen voor een optrekbanner voor de cultuurraad.

- De cultuurraad wil de vinger aan de pols houden voor de ingebruikname van Weelde Depot en het kerkenplan voor de gemeente Ravels.