• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
zaterdag 1 oktober 2022

© RAWEPO

Ravels telt nogal wat koren, toneelverenigingen en fanfares die vragende partij zijn om ruimtes waarin zij hun concerten en voorstellingen kunnen voorbereiden zonder daarvoor een te zware financiële aderlating te moeten betalen.

Eind 2017 werd speciaal voor dit doel een werkgroep opgericht om overleg te kunnen plegen met het gemeentebestuur via de Cultuurraad.

Intern overleg gestart in 2017.

Naar aanleiding van een eerste overleg eind 2017 tussen alle cultuurscheppende verenigingen (koren, fanfares en toneelverenigingen), werd binnen de Ravelse Cultuurraad een werkgroep opgericht om de verdere noden en behoeftes betreffende huisvesting en repetitielokalen te onderzoeken.

Dit verslag toont de huidige situatie aan die zeker aan verbetering toe is. 

In een werkgroep werden de noden besproken en hierbij per soort vereniging weergegeven: 

- Een toneelvereniging heeft ongeveer 70m² repetitieruimte nodig, waarbij opgebouwde decorstukken kunnen blijven staan met daarbij een opslagruimte van ongeveer 25m². 

- Een fanfare heeft 100m² repetitieruimte nodig, waarbij akoestiek , demping van het geluid tegen gehoorschade, zeer belangrijk zijn. Ook een fanfare heeft nood aan 25m² opslagruimte. De waarde van de instrumenten en het zo weinig mogelijk moeten verplaatsen ervan zijn een belangrijk aandachtspunt. 

- Een koor heeft, afhankelijk van de grootte van het koor, een akoestische repetitieruimte nodig van 50m². 

- Voor koren, alsook fanfares, is het belangrijk om daarnaast een ontmoetingsplaats met drankgelegenheid te hebben. 

Na dit eerste advies, wil de werkgroep graag samen met het gemeentebestuur verder kijken naar de mogelijkheden in onze gemeente. Daarbij vraagt ze aandacht voor de lokale gebondenheid van de verenigingen en wil ze verder enkele locaties bestuderen zoals site Brouwerij (nieuw gebouw), pastorij, Boshuis, rusthuis, of andere.