• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
zaterdag 1 oktober 2022

© RAWEPO

** Reacties gemeentebestuur **

Het gemeentebestuur wil met de cultuurraad overleggen over de repetitielokalen voor koren, fanfares en toneelgezelschappen en vraagt hiervoor een datum voor te stellen. Het dagelijks bestuur besluit dat in de nieuwe legislatuur te doen.

De gemeenteraad heeft op 5 november 2018 de retributies voor Weelde Depot en de Sint-Janskerk vastgelegd.

De cultuursubsidies 2018 zijn uitgekeerd zoals voorgesteld door de cultuurraad.

De kerststallentocht komt in aanmerking voor een projectsubsidie.

** Erkennings- en subsidieaanvragen **

De cultuurraad adviseert buurtcomité De Wilders te erkennen als cultuurvereniging van categorie 5.

** Varia **

De cultuurraad zal niet deelnemen aan de Cultuurprijs voor de Kempen.

Het dagelijks bestuur zal een volgende keer bespreken welke rol ze wil/kan spelen bij Open Monumenten-dag.