• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
donderdag 29 september 2022

© RAWEPO

** Cultuursubsidies **

Het vernieuwde dagelijks bestuur van de cultuurraad heeft een toelichting gekregen over het globaal cultuur-subsidiereglement, waarna de toekenning van de cultuursubsidies 2019 besproken werd.

** Projectsubsidieaanvragen **

 • De cultuurraad heeft vier projectsubsidieaanvragen besproken en zal hierover het volgende adviseren:

- Geen projectsubsidie toe te kennen voor de projecten Zeepkistenrace van het buurtcomité Turnhoutseweg-Elzenstraat en 50-jarigenfeest van Klasgenoten Weelde
- Een projectsubsidie toe te kennen voor de projecten Kerstspel van de Koninklijke fanfare Jeugd en Vreugd én Hoe maakten ze het in Ravels van de Heemkunde- en Erfgoedvereniging Nicolaüs Poppelius.

** Erkenningsaanvragen **

 • De cultuurraad vindt dat het op dit moment onvoldoende duidelijk is dat Klasgenoten Weelde meer is dan een jubileumcomité en zal adviseren de vereniging niet te erkennen.

** Communicatie cultuurraad **

 • De cultuurraad stelt vast dat ze op een goede manier communiceert en besluit dit zo te behouden.

** Reacties gemeentebestuur **

 • De gemeenteraad is licht afgeweken van het advies van de cultuurraad betreffende de straatnamen voor de O.L.Vrouwscheyf.
 • Het college van burgemeester en schepenen heeft vastgesteld dat de cultuurraad geen eenduidig standpunt ingenomen heeft over de repetitielokalen, maar kan zich vinden in de meeste bedenkingen.

** Verslag vrijetijdsoverleg **

Het verslag van het vrijetijdsoverleg van 9 september 2019 werd besproken.

** Varia **

 • Het oud-gemeentehuis van Ravels wordt wellicht eind 2019, begin 2020 afgebroken. Er zijn met Chant’Ami en Ragebol gesprekken gaande om een nieuw lokaal.
 • De cultuurraad stelt met spijt vast dat de kermissen steeds minder draaien, al zou het kunnen dat Sint-Michielskermis dit jaar nadeel ondervonden heeft van het samenvallen met de kermis van Beerse. Slechts één kermis in Weelde zou beter kunnen werken, maar dat lijkt momenteel niet haalbaar.
 • De cultuurraad besluit een algemene vergadering te organiseren op dinsdagavond 18 februari 2019 in De Brouwerij.
 • De Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaüs Poppelius heeft het boek Poppel, een Kempisch dorp in woord en beeld uitgebracht. Haar volgende project gaat over het dorp Ravels, hiervoor zoeken ze foto’s.
 • Birgit Van de Vliet zal op maandag 4 november 2019 starten als deskundige vrije tijd en zich hoofdzakelijk toeleggen op sportpromotie en toeristisch beleid.