• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
donderdag 29 september 2022

© RAWEPO

Het dagelijks bestuur van de Cultuurraad Ravels heeft in oktober de volgende agendapunten besproken.

Klik verder om het verslag in te kijken.

** Gemeentelijk meerjarenplan **

Schepen Van de Pol heeft toelichting gegeven over het ontwerp van gemeentelijk meerjarenplan voor 2020-2025. De cultuurraad vindt dat het college van burgemeester en schepenen een gebalanceerde oefening gemaakt heeft. Ze stelt met plezier vast dat niet bespaard wordt op de financiële ondersteuning van verenigingen en dat er zelfs geïnvesteerd wordt in cultuurinfrastructuur en de uitleendienst.

** Trage wegen in Ravels **

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw werkt aan een herwaarderingsplan voor de trage wegen in Ravels en zal dat spoedig voorleggen aan het gemeentebestuur. De cultuurraad zou daarover graag een advies geven want ze is zelf al enige tijd bezig over trage wegen.

** Retributies gemeentelijke zalen en lokalen **

De cultuurraad bespreekt de mogelijke aanpassing van de retributies van gemeentelijke zalen en lokalen. Sommige voorstellen worden positief onthaald en andere zijn dan weer minder positief. De cultuurraad geeft haar opmerkingen door aan het gemeentebestuur.

** Gemeentelijke infohouders **

In de gemeentelijke infohouders zitten soms borden van activiteiten die meer dan drie weken later plaatsvinden of die meer dan een week eerder begonnen zijn. De cultuurraad zal adviseren hierop meer controle uit te oefenen.

** Reacties gemeentebestuur **

De gemeente heeft het advies van de cultuurraad over de cultuursubsidies gevolgd en bijgevolg ook de projecten aanvaard of afgewezen zoals voorgesteld.

Het college heeft besloten Klasgenoten Weelde te erkennen als feestcomité (cat. 5).

** Verslag vrijetijdsoverleg **

Het verslag van het vrijetijdsoverleg van 21 oktober 2019 werd besproken.

** Varia **

 1. De algemene vergadering van 18 februari 2020 moet worden voorbereid. In de volgende bestuursvergadering kan bekeken worden wie hiervoor initiatief neemt.
 2. Het is volgens het cultuurpact niet toegestaan de cultuurraad af te schaffen, maar het mag wel op een andere manier ingevuld worden. De gemeente is niet van plan de cultuurraad te hervormen of af te schaffen.