• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
donderdag 21 januari 2021

Virtueel Autosalon Garage Bols.

peugeot bols

In een normaal jaar zitten alle autoliefhebbers rond deze tijd van het jaar te wachten op het Brusselse Autosalon.

Dit jaar zal er geen salon zijn, maar Garage Bols heeft daar wat op gevonden, bij hen kan je virtueel op bezoek gaan en  hun nieuwste, revolutionaire elektrische e-Expert bestelwagens en heel de rest van het Peugeot gamma van binnen en buiten bewonderen.

⇒  STOP ONS VIRTUELE AUTOSALON BINNEN.

© RAWEPO

Op 27 mei was er de vergadering Dagelijks Bestuur van de Ravelse Cultuurraad want ook in corona tijden komt het culturele leven terug stilaan op gang .

Ze bespraken de volgende punten van de agenda:

** Evaluatie algemene vergadering **

Het dagelijks bestuur vindt dat de organisatie van de algemene vergadering van dinsdag 18 februari 2020 ten dele goed was, maar ook beter kon. Het bestuur grijpt deze vaststelling aan om de werking van de cultuurraad in vraag te stellen en een evaluatietraject op te starten.

** Bespreking gemeentelijk participatiereglement **

De cultuurraad bespreekt het ontwerp van participatiereglement dat opgemaakt werd door het gemeentebestuur en heeft enkele suggesties bij het hoofdstuk burgervoorstellen, maar besluit wel een positief advies te bezorgen.

** Straatnaam voor het groepswoningbouwproject Elzenstraat **

De vergadering besluit op basis van de voorstellen van Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaüs Poppelius (Olmenstraat, Espenstraat) en Collectief Moos (Coloma Swaanstraat) om te adviseren deze nieuwe straat Co-loma Swaanstraat te noemen.

** Kunstopleidingen in Ravels **

In de nieuwe gemeenteschool van Ravels wordt een lokaal voorzien voor een opleiding beeldende kunst door de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen die hier vanaf 1 september het vak Kinderacademie Beeld zal geven (vroeger gekend als tekenles). De cultuurraad vindt dit een goed initiatief.

** Reacties gemeentebestuur **

­ Buurtcomité De Huysakkers werd erkend zoals voorgesteld door de cultuurraad

­ Het fotowedstrijdreglement werd vastgelegd in de gemeenteraad van 4 mei 2020

­ De retributies en gebruiksreglement van de gemeentezalen zijn aangepast.

** Verslag vrijetijdsoverleg **

De verslagen van het vrijetijdsoverleg van 17 februari en 27 april 2020 worden besproken.

** Varia **

- Er wordt voorgesteld afgedankte computers op te vragen voor mensen in armoede, maar de cultuurraad vreest dat er op korte tijd al te veel inzamelingacties geweest zijn om dit succesvol te maken.

- Het gemeentebestuur gedoogt de kledingophalingsacties door verenigingen niet langer, want de druk van de erkende afvalophalers om dit stop te zetten werd te groot. De gemeente voorziet wel alternatieven zodat deze verenigingen het inkomstenverlies kunnen compenseren.