• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
maandag 26 september 2022

© RAWEPO

Op 14 oktober vergaderde het dagelijks bestuur van de Ravelse Cultuurraad.

Ze bespraken daarbij de volgende agendapunten:

** Steunmaatregelen voor cultuurverenigingen ** 

Om de verenigingen extra bij te staan tijdens deze moeilijke tijden wil het gemeentebestuur een extra subsidie uitkeren aan verenigingen die door de coronamaatregelen minder inkomsten en/of extra kosten hebben.
De cultuurraad heeft aan het gemeentebestuur voorgesteld deze subsidies uit te keren volgens drie stelsels:

- Een organisatiepremie voor verenigingen die kunnen aantonen dat ze de winst van geplande activiteiten hebben gemist.
- Een tegemoetkoming in de extra kosten die verenigingen gemaakt hebben aan voorzorgsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.
- Een verhoogde werkingssubsidie gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen drie jaren.

** Reacties gemeentebestuur **

- De gemeente heeft bij de uitkering van de cultuursubsidies 2020 het voorstel van de cultuurraad gevolgd.
- Afghans United is erkend door het gemeentebestuur zoals voorgesteld door de cultuurraad.

** Verslag vrijetijdsoverleg **

Het verslag van het vrijetijdsoverleg van 12 oktober 2020 wordt besproken.

** Varia **

- De enquête waarvan vorige keer werd afgesproken ze te lanceren kan wellicht in de loop van oktober of november opgezet worden.

- De kindercarnavalstoet zal ook in 2021 niet doorgaan. Mogelijk plaatst het kindercarnavalcomité in de buurt van het gemeentehuis een kunstwerk/speeltuig.