• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
donderdag 29 september 2022

20211111 Wapenstilstand 2021 08

Na een jaartje onderbreking herdacht Ravels de beide Wereldoorlogen vanmorgen.

Na de H. Misviering in de kerk van St. Michiel ging de stoet richting monument van de gesneuvelden aan de voet van het gemeentehuis.

Een grotere menigte dan andere jaren stond al te wachten om de herdenking bij te wonen. Ook een groot deel van de Ravelse gemeenteraadsleden woonde de herdenking bij.

Na de toespraak van onze burgemeester Walter Luyten en de passende teksten die werden voorgelezen door de schoolkinderen legde de burgemeester samen met de kinderen een herdenkingskrans aan de voet van het monument.

SNK Jeugd Weelde speelde de Last Post die werd gevolgd door ons nationaal volkslied.

Na afloop nodigde de burgemeester  alle aanwezigen uit voor een drankje voor het gemeentehuis gezien de corona maatregelen het niet toelaten om binnenskamers met een grotere menigte aanwezig te zijn.

1rawepo camera Fotoreportage 11 november herdenking |  © RAWEPO

20211111 Wapenstilstand 2021

1 filmcamera De Last Post en Brabançonne door SNK  |  © RAWEPO