• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
dinsdag 14 juli 2020
NIEUWTJES

onderzoekenHoe groot is uw risico op hart- en vaatziekten?
En op suikerziekte? Bent u nog in orde met uw vaccinaties?
Wanneer had u uw laatste inenting tegen de klem?
Vindt u van uzelf dat u voldoende beweegt?
Gevarieerd eet?
Welke kankerscreening is zinvol voor u?
Laat nu uw gezondheidsrisico's in kaart brengen. U hebt er baat bij en wie anders is verantwoordelijk voor je eigen gezondheid dan jijzelf?

Veel ziekten zijn goed te voorkomen of beter te behandelen als we de vinger aan de pols houden.
Daarom is het van het allergrootste belang dat u ingaat op de uitnodiging voor een wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar uw gezondheid:

de preventieanalyse.

Op basis van de resultaten werkt uw huisarts samen met u een preventieplan op maat uit.
Voor de preventieanalyse kunt u naar het Preventiecentrum in Turnhout (Campus Blairon 4l-0, in de huisartsenwachtpost) of dichter bij de deur in het
Preventiepunt Ravels - Koning Albertstraat 163, 2381 Weelde
U doorloopt een vragenlijst over uw leefgewoonten en familieziekten en ondergaat bij de preventieverpleegkundige een medisch onderzoek. Mogelijk prikt zij ook bloed, daarom blijft u vooraf best 4 uur nuchter. Een paar dagen later gaat u naar uw huisarts. Samen met uw huisarts overloop je de uitslagen en bekijken samen wat de beste aanpak is om uw gezondheidsrisico's te verkleinen of klein te houden. Zowel de afspraak in het Preventiecentrum/Preventiepunt als de vervolgafspraak bij de huisarts praktijk zijn gratis. Uw ziekenfonds betaalt u de kosten volledig terug.
Maak een afspraak bij het Preventiecentrum op het nummer 014 65 45 91. Vertel de telefoniste dat het gaat om de preventieanalyse en zeg of u ervoor naar Turnhout of Ravels wil gaan. Afspraken kunnen zowel overdag als 's avonds en in het weekend plaatsvinden. Achter de schermen zorgen we ervoor dat het vereiste verwijsformulier tijdig op de juiste plaats geraakt.
Lees de folder 'Naar een preventieplan op uw maat' of kijk op www.preventiecentrum.be.
Als u nog vragen hebt, neem dan contact op uw huisarts of met het Preventiecentrum.