• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
maandag 26 september 2022

Overlijdens

tess roseNiet alle mensen gebruiken Facebook of hebben de krant. Omdat zovele mensen het laatste jaar van SuperTess zo intens hebben gevolgd willen we hier graag het laatste emotionele afscheid van mama Anouk met u delen.


"Ons lieve prinsesje heeft rust gevonden."
Vrijdagavond, letterlijk van de ene op de andere seconde, kreeg SuperTess heel erg veel pijn in haar been. Er werd besloten om direct over te gaan op morfine. Ze mocht geen pijn meer hebben. Het aanprikken van de port-a-cath was nog een behoorlijke uitdaging, want doordat ze geen bloedplaatjes meer had, bleef het prikgaatje bloeden. Een rit naar Leuven hing vrijdagavond laat boven ons hoofd. Uiteindelijk was dat gelukkig niet meer nodig. De morfine deed meteen zijn werk en Tess was verlost van de ondraaglijke pijn.

supertess overleden

We vernamen zonet dat SuperTess, het dappere meisje uit Poppel, zachtjes is ingeslapen in het bijzijn van haar geliefde familie.
Meer dan een jaar leefde de hele gemeente mee met Tess, Mila, Davy en Anouk, haar strijd is nu gestreden.

Dina Van den HeuvelFamilieleden melden ons gisteren tijdens het midzomerfestijn dat Dina Van den Heuvel is overleden op 24 juli 2015.

Dina werd geboren op 24 juni 1909 en werd dus onlangs 106 jaar oud. Zij woonde vroeger in Weelde, Koning Albertstraat en was een zeer gekend persoon in Weelde.

Segers frontVandaag 5 jaar geleden overleed oud ere-burgemeester Jozef Segers, beter bekend bij de Ravelse bevolking als Seppe Segers.
Seppe Segers was naast burgemeester ook jarenlang notaris in Weelde, maar zijn hart lag toch vooral in het burgemeesterschap. Vijf jaar na zijn overlijden publiceren we graag een in memoriam, geschreven door zijn jarenlange trouwe medewerker voor het leven, Jos Verhoeven.

jvg front

Ere-schepen Jan Van Gils is dinsdag 10 maart overleden. Jan Van Gils was 25 jaar schepen van gemeente Ravels. Hij overleed maandag op 73-jarige leeftijd, na een moedig strijden, in familiale kring.

ws02Iedere inwoner uit Ravels die ooit wel eens op een kerkhof in de gemeente komt heeft de aankondigingen in de verschillende kleurtjes wel eens zien hangen in de afgelopen 2 jaar.
Zoals aangekondigd zijn de gemeentelijke diensten nu begonnen met het verwijderen van de grafzerken.

 TLF9568 Vijf jaar later.

Zoals elk jaar gedurende de laatste vijf jaren stond ook gisterenavond weer een respectabel aantal mensen, zowel familieleden als vrienden, kennissen en gewoon sympathisanten op de weide tegenover het voormalige  tuincenter van “Zaadhandel de Koster” in de Koning Albertstraat in Weelde.
Joyce, nu een jonge getrouwde vrouw met kind,  had gevraagd om nog éénmaal een herdenking te houden voor haar kleine zus die ondertussen ook al 23 jaar zou zijn geworden, voor haar mama Greet en voor de zelfverklaarde “ Held van Weld”, vader Danny.  Vanaf volgend jaar zal er nog wel iets gebeuren, maar het zal niet meer in deze vorm zijn en wellicht meer in intieme familiale kring.