• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
donderdag 9 juli 2020
NIEUWTJES
21062012741
Doe mee met de gezamenlijke sanering van stookolietanks.
Heel wat eigenaars die zijn overgeschakeld op aardgas laten de oude tanks in de grond zitten. Vaak laten eigenaars na om de tank te verwijderen omdat dit veel geld kost.
Toch zijn hieraan grote milieurisico's verbonden. Zo kunnen de tanks na verloop van tijd beginnen lekken, waardoor bodem en grondwater zwaar vervuild kunnen raken door stookolieresten.
Om dit probleem te voorkomen organiseert het gemeentebestuur samen met de buurgemeenten Turnhout, Oud-Turnhout, Arendonk, Baarle-Hertog en IOK een ‘tankslag’. Een tankslag is een collectieve sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks.
De bedoeling is dat we de stookolietanks gezamenlijk saneren. Niet alleen is het saneren van een tank goedkoper dan een eventuele bodemsanering, maar we kunnen ook de prijs drukken door een grote groep geïnteresseerden te verzamelen. De samenaankoop gaat begin 2015 van start waardoor de eerste werken kunnen plaatsvinden in het voorjaar van 2015.

6mazouttankHeb je interesse? 

Vrijblijvend inschrijven kan op www.iok.be/tankslag of bij de milieudienst van de gemeente.
Wil je graag wat meer informatie?
Kom dan naar één van de infoavonden:

– Op donderdag 12 februari 2015 in lokaal A in de Warande in Turnhout (Warandestraat 42) 

– Op dinsdag 24 februari 2015 in gemeentezaal Den Eel in Ravels (Eelstraat 2/a000)

 
De infoavonden starten om 20 uur en zijn gratis. Inschrijven is niet nodig.

Wil je mee beslissen?

De keuze van de firma’s gebeurt door een stuurgroep van mensen die hun tank willen laten saneren. Deze stuurgroep komt samen op donderdag 5 maart 2015 om 19.30 uur in Arendonk. Wil je deel uitmaken van deze stuurgroep? Duid dit dan aan bij je inschrijving.

Voorstelling van gekozen firma(’s)

De firma's die gekozen zijn binnen deze cluster komen zichzelf en hun werkwijze voorstellen tijdens een aparte infoavond. Deze infoavond vindt plaats op donderdag 26 maart 2015 in zaal de Koning in het ontmoetingscentrum de Djoelen in Oud-Turnhout (Steenweg op Mol 3), start om 20 uur en is gratis. Op deze infoavond kan je ook al contacten leggen om een offerte te laten opmaken.