• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zaterdag 8 augustus 2020
NIEUWTJES

eykantpad1 

Op vrijdagavond kwamen de afgevaardigden van de kinderopvang en de jeugdwerking uit onze gemeente opgetogen naar het Eykantpad in Weelde.

De oude schoolgebouwen zijn afgelopen jaar helemaal  vernieuwd en kregen een frisse en moderne upgrade.

U kan hier vandaag 1 juli vanaf 11:00  een kijkje komen nemen op de Opendeurdag, ook de Foyer aan de Sint Janskerk is vandaag geopend om te bezichtiigen van 11:00h tot 16:00h. Mis deze kans niet...

eykantpad7

Burgemeester en schepenen geven sleutels weg.

eykantpad3Naast de afvaardigingen van de gemeente, de kinderopvang en de jeugdwerking, waren ook de buren en andere belanghebbende  partijen uitgenodigd.

Onder drukkend warme weersomstandigheden nam burgemeester Luyten het eerste woord waarbij hij als grote missie vooropstelde dat in Ravels iedereen mee telt. Aandachtige volgers van de gemeentelijke politiek wisten al dat kinderopvang en jeugdwerking één van de prioritaire doelstellingen waren van dit bestuur, maar toch wilde hij het nog eens herhalen dat hij deze stelling uiterst belangrijk vindt en het ook in de toekomst zo zal blijven.

“Investeren in kinderen en jeugd , is investeren in de toekomst. Want kinderen die zich goed in hun vel voelen , zich veilig voelen, goed opgeleid zijn, worden evenwichtige en verdraagzame volwassenen, die op een genuanceerde wijze naar de wereld kijken, met respect voor elkaar.

En is dat hetgeen waar een globaliserende wereld nood aan heeft , mensen die niet polariseren maar verbinden?

Vandaag brengen wij op deze locatie , die van oudsher een onderwijs functie had verschillende initiatieven samen.

Ten gevolge van de plannen om in Ravels samen met het woon- en zorgcentrum Onze Lieve Vrouw van de Kempen een echte zorgsite te ontwikkelen , dient de dienst Kind en Preventie , die haar onderkomen heeft in het oud-gemeentehuis geherlocaliseerd te worden. Tevens is er de nood van KSA aan nieuwe jeugdlokalen en Is er de toenemende vraag aan buitenschoolse kinderopvang en snakte ’t Warreltje naar uitbreiding.

Tot slot vindt Wirrel-Warrel , de speelpleinwerking , op deze site haar definitieve stek.

eykantpad4Kind en preventie ( van oudsher gekend als het kinderheil) , KSA , Wirrel Warrel (de speelpleinwerking), en ’t Warreltje ( de buitenschoolse kinderopvang) samenbrengen op één locatie , leek beleidsmatig de juiste beslissing, en maakt van deze site een echt dienstverlenend huis van het kind.

De ideeën waren visionair en toekomstgericht en het resultaat is prachtig.”

 De enige tegenvaller was het kostenplaatje van het hele project. Waar de initiële schatting ongeveer € 450.000 bedroeg werd het totale factuur afgerond op € 1 508 193. Dat is toch wel even schrikken. De toekomst zal moeten uitwijzen of dit geld goed is besteed, want met anderhalf miljoen hadden wellicht ook ander dingen kunnen worden gedaan.

Gelukkig is onze gemeente financieel gezond en is er een buffer om projecten als dit op te vangen. 

Na het dankwoord aan allen die hebben deelgenomen aan dit polyvalente project nodigde de burgemeester de verschillende mensen uit die het gebouw zullen gaan beheren en overhandigde hijzelf en zijn schepenen Koen Rombouts, Carine Couwenberg en Patrick Van den Borne,  de sleutels die met groot enthousiasme werden ontvangen. 

Speciale attentie voor OCMW Voorzitter Koen Rombouts. 

eykantpad8Daarna gaf  de burgemeester het woord aan de grote bezieler van het project, Koen Rombouts.

Zes jaar geleden had onze Ravelse OCMW voorzitter de visie al om met dit project in Ravels een hedendaagse, moderne locatie te creëren waar zowel de kinderopvang als de jeugdwerking en jeugdverenigingen een eigen plek kregen.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad  en wat doorzettingsvermogen van onze OCMW Voorzitter, maar hij haalde zijn slag thuis. Hij wilde dat iedereen er terecht kon, als voorzitter beseft hij als niemand anders de problemen waarmee velen worden geconfronteerd. 

Net als de burgemeester, niet voor niks zijn voorganger  als voorzitter van het OCMW heeft Rombouts  dezelfde prioriteiten hoog op zijn agenda staan. Hij laat dan ook nooit na om er alles aan te doen om ook in de toekomst een luisterend oor te zijn als het om de zwakkere gaat in onze samenleving.

Lut Kenis van de kinderopvang nam dankbaar van deze speciale gelegenheid gebruik om Koen Rombouts te danken met een attentie voor zijn onophoudelijke inspanningen om dit project tijdig voor elkaar te krijgen. Ook de technische dienst van de gemeente mocht delen in de hulde. Een toevallig aanwezige Joris Cnaeps, werkend bij de technische dienst van de gemeente,  die als fotograaf van Rawepo fungeerde kreeg ook nog een leuke attentie in zijn handen gestopt.

eykantpad5

Cheque Rotary Club Arendonk

Een delegatie van de Rotary Club van de regio Arendonk was ook op de opening aanwezig met een spciaal doel. De mensen van de Rotary zijn altijd wel op zoek naar één of ander lokaal goed doel dat ze willen steunen. Deze vereniging steunt projecten die in het lokale  en sociale weefsel verankerd zitten. Het Eykantpad heeft al deze zaken in zich en was dus het perfecte doel voor de club om een gul gebaar te doen. Frank Van Hees en Suzy Maes  van RC doneerden maar liefst een cheque van €  5 000  aan een dankbare Noëlla Van Hoos. Een mooi bedrag dat goed zal worden besteed om Kind & Gezin te ondersteunen in het goede werk dat ze leveren. 

Preventief werken rondom kinder- en kansarmoede is één van de zaken die nauw aan het hart liggen bij het Kind & Gezin, het vroegere Kinderheil. Binnenkort verhuist Kind & Gezin vanuit het oude gemeentehuis in Ravels centrum ook naar het Eykantpad waar alle voorzieningen aanwezig zullen zijn om op alle manieren hulp te bieden aan al deze doelgroepen.  Het geld dat geschonken wordt door de Rotary Club zal hiervoor worden besteed.

Na de plechtigheden en de rondgang was iedereen uiterst tevreden over het resultaat (ondanks het prijskaartje) en kon nog even worden nagepraat tijdens de receptie die werd aangeboden door de gemeente.

 eykantpad2

1rawepo camera      Fotoreportage © RAWEPO  |  Joris Cnaeps

Klik hierboven op de link of bovenstaande foto om een fotoreportage te bekijken van de opening van het Eykantpad.