• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
zondag 7 maart 2021

hobbyvarkens 

Afrikaanse varkenspest (AVP) is niet gevaarlijk voor de mens maar kan wel grote economische schade voor de varkenssector veroorzaken.

Niettemin is grote waakzaamheid geboden en moeten we al doen wat mogelijk is om AVP te vermijden. 

Een noodzakelijke preventieve maatregel voor varkens met buitenloop is een dubbele afsluiting plaatsen om contact met everzwijnen te voorkomen. 

Om besmetting van varkens in buitenloop te vermijden zijn particulieren die in het bezit zijn van hobbyvarkens verplicht om deze te registreren via Sanitel.

Het inschrijvingsformulier vindt u via https://www.dgz.be

Maatregelen tegen Afrikaanse varkenspest

Sinds er half september wilde everzwijnen met de Afrikaanse varkenspest ontdekt werden in de provincie Luxemburg, heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) maatregelen genomen om de verspreiding tegen te gaan. Er zijn nog geen gevallen van de ziekte vastgesteld bij gedomesticeerde varkens. Ze vormt ook geen gevaar voor de mens.

 Afrikaanse varkenspest (AVP) is een zeer besmettelijke virale ziekte die varkens en everzwijnen treft. Deze ziekte is aanwezig in Oost-Europa en is opgedoken in België bij wilde fauna in september 2018 bij wilde everzwijnen.

Hoe wordt de ziekte overgedragen?

AVP kan worden overgedragen door:
Contact met besmette varkens of everzwijnen
Vlees/vleeswaren van besmette dieren
Besmette voorwerpen zoals schoenen, kledij, voertuigen, materiaal
Personen die in contact gekomen zijn met besmette dieren of die in getroffen gebieden geweest zijn
Het virus blijft lang besmettelijk op kadavers van dieren, in het milieu en in vlees/vleeswaren van besmette dieren. AVP is niet overdraagbaar op de mens. Er is dus geen enkel risico voor de volksgezondheid.

Maatregelen

Als gewone burger kun je helpen om een verspreiding van het virus te voorkomen met deze voorzorgsmaatregelen:

Geen levensmiddelen (vlees/vleeswaren) meebrengen uit de getroffen gebieden. (zie lijst FAVV)
Geen keukenafval voederen aan varkens en everzwijnen.
Alle maaltijdresten in gesloten vuilnisbakken werpen.

Er zijn ook specifieke maatregelen uitgewerkt voor:

Veehouders 
Jagers 

AVP is een aangifteplichtige ziekte. Elke verdenking moet aan het FAVV gemeld worden. Deze verplichting geldt voor de veehouders, de dierenartsen en de laboratoria.

Meer info

www.afsca.be/avp/

www.natuurenbos.be/afrikaansevarkenspest