• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
donderdag 6 mei 2021

belastingen invullen

Ook dit jaar kan u op het Sociaal Huis/OCMW, Dreef 19, 2381 Ravels terecht voor hulp bij het invullen van uw belastingbrief.

Op maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 mei 2019 staan medewerkers van de FOD Financiën klaar om u te helpen. U moet hiervoor wel eerst een afspraak maken.

Drie zitdagen in onze gemeente.

Al vele jaren organiseert de Federale Overheidsdienst Financiën drie zitdagen voor de belastingen in onze gemeente. Wie vragen heeft over het invullen van zijn belastingbrief, kan hier terecht.

Dit jaar vinden de zitdagen plaats op maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 mei 2019 , telkens van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur.

Geen wachttijden, maak een afspraak!

Omdat op sommige momenten de wachttijden erg hoog opliepen, werken we sinds vorig jaar op afspraak. Iedere tien minuten ontvangt een medewerker van de FOD Financiën een nieuwe cliënt. U kan uw afspraak maken aan het onthaal van het gemeentehuis of op het nummer 014 65 67 04.

Per afspraak wordt één aangifte ingevuld. Wil u meerdere aangiften laten invullen? Dan moet u meerdere afspraken maken.

Niet vergeten

Vergeet bij uw afspraak niet om uw identiteitskaart (incl pincode) mee te brengen. Komt u voor iemand anders? Breng dan ook een kopie van zijn of haar identiteitskaart en een volmacht mee. Verder moet u ook de nodige documenten meebrengen zoals loonfiches en attesten van leningen, levensverzekeringen, pensioensparen, energiebesparende investeringen, onderhoudsgelden, ...

Op de zitdagen helpen we enkel bij het invullen van aangiftes personenbelasting. Aangiftes van zelfstandigen of bedrijven vullen we dus niet in. We geven ook geen advies of maken geen vergelijkingen met andere aanslagjaren of simulaties.

Burgers zonder afspraak zullen helaas niet verder geholpen worden tijdens de zitdag(en)! 

Wist je dat…

Tax-on-web sneller en gemakkelijker is dan een papieren aangifte? Via www.taxonweb.be is je aangifte al voor een groot deel vooraf ingevuld, de kans op fouten is dus kleiner. Bovendien is het gratis en heb je langer de tijd om je aangifte in te dienen.

Je ook (zonder afspraak) langs kan gaan in het lokale belastingkantoor in Turnhout (Spoorwegstraat 22, 2300 Turnhout) in de maanden mei en juni om hulp te krijgen bij het invullen van de belastingaangifte?

Je ook telefonisch bijstand kan krijgen op het contactcenter FOD Financien via 0257 257 57?

We als leidraad een checklist hebben opgesteld om zeker te zijn dat alle documenten in orde zijn op het moment van de afspraak? (Tip: maak vooraf een kopie!)

√ Identiteitskaart (incl pincode!)

√ Jaaropgave buitenlandse inkomsten (pensioenen, wedde,…)

√ Stukken andere buitenlandse inkomsten (zoals bijv. WOZ-waarde onroerende goederen,…)

√ Enig ander document dat inkomsten staaft

√ Basisattest/betalingsattesten levensverzekeringen en lening

√ Betalingsattest kinderopvang

√ Enig ander attest of document dat belastingvoordeel staaft (pensioensparen, giften,…)