• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
donderdag 6 mei 2021

Naar jaarlijkse gewoonte richt BEWEGING.NET, dankzij de inzet van zijn vrijwilligers van de dienstverlening belastingen, weer een aantal zitdagen in, waarop je je belastingaangifte kan laten invullen en laten berekenen.
Ook kan je er bijvoorbeeld je voorstel van vereenvoudigde aangifte laten nakijken en kan je er ook terecht voor alle andere vragen i.v.m. je belastingaangifte. 

Uitbreiding TAX-ON-WEB service.

Ook willen we dit jaar verder volop TAX-ON-WEB gebruiken op onze zitdagen.(= via de elektronische aangifte met de computer rechtstreeks de belastingbrief bij de belastingen indienen)

We doen dit zeker op onze zitdagen te Weelde en Poppel. In Baarle-Hertog, Weelde-statie, Ravels en Ravels-Eel zullen we zien of we hiervoor voldoende technische mogelijkheden hebben. Iedereen die dus zijn aangifte langs elektronische weg wil en kan indienen raden we dus aan om naar Weelde of Poppel te komen maar ook op de andere plaatsen kan je best je gegevens meebrengen voor de elektronische aangifte en doen we dit als dit technisch lukt.

Om de aangifte te doen via TAX-ON-WEB dien je mee te brengen :

Je (elektronische) identiteitskaart en deze van iedere belastingplichtige waar je een belastingbrief van bij hebt. Voor echtparen/wettelijk samenwonenden deze dus van man en vrouw of partner ÉN de bijbehorende pin-codes zodat je deze kan ingeven bij de aangifte.

Om je een goede service te kunnen bieden, dien je ook alle documenten bij te hebben om een correcte en juiste aangifte te kunnen doen. 

Deze documenten zijn onder andere :

 • de inkomstenfiches van het jaar 2018 met betrekking tot lonen, vakantiegeld, werkeloosheid, ziekte, pensioen en brugpensioen, arbeidsongeval, enz.
 • het aanslagbiljet van onroerende voorheffing 2018 (= de zogenaamde grondlasten)
 • alle attesten over het jaar 2018 met betrekking tot leningen, levensverzekeringen, pensioensparen, giften, kosten voor kinderopvang, onderhoudsuitkeringen, bewijs betalingen PWA cheques en dienstencheques, bewijsstukken i.v.m. belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen,  en eventuele andere kosten die kunnen afgetrokken worden, enz. 
 • het attest van eventuele voorafbetalingen van belastingen in 2018
 • de aangifteformulier en de berekening van de belastingen van vorig jaar kan het invullen voor dit jaar eenvoudiger maken en sneller doen gebeuren. Deze documenten bevatten een aantal basisgegevens die telkens weer bruikbaar zijn. 
 • ZEKER MEE TE BRENGEN : het dubbel van uw aangifte inkomsten 2017, aanslagjaar 2018 mee EN de berekening die onze medewerkers gemaakt hebben.

Hieronder vind je de zitdagen voor 2019 :

 • Maandag 27 mei: Poppel - ontmoetingscentrum de Wilders 
 • Woensdag 29 mei: Weelde – Molenslop - vergaderzaaltje 
 • Maandag 3 juni: Baarle-Hertog - Cultureel Centrum ‘t Kloster
 • Dinsdag 4 juni: Ravels - De Wouwer – tentoonstellingsruimte
 • Donderdag 6 juni: Ravels-Eel - gemeentezaal den Eel
 • Woensdag 12 juni: Weelde-Statie, gemeentezaal
 • Donderdag 13 juni: Weelde – Molenslop - vergaderzaaltje 
 • Dinsdag 18 juni: Weelde-Statie, gemeentezaal
 • Donderdag 20 juni: Baarle-Hertog - Cultureel Centrum ‘t Kloster
 • Maandag 24 juni: Poppel, ontmoetingscentrum De Wilders
 • Dinsdag 25 juni: Ravels - De Wouwer - tentoonstellingsruimte

De zitdagen beginnen steeds om 19.30 UUR 

 

Hulp bij het invullen van uw belastingbrief – zitdagen belastingen SOCIAAL HUIS - OCMW

Ook dit jaar kan u op het Sociaal Huis/OCMW, Dreef 19, 2381 Ravels terecht voor hulp bij het invullen van uw belastingbrief. Op maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 mei 2019 staan medewerkers van de FOD Financiën klaar om u te helpen. U moet hiervoor wel eerst een afspraak maken.

U kan uw afspraak maken aan het onthaal van het gemeentehuis of op het nummer 014 65 67 04. Per afspraak wordt één aangifte ingevuld. Wil u meerdere aangiften laten invullen? Dan moet u meerdere afspraken maken.

Niet vergeten

Vergeet bij uw afspraak niet om uw identiteitskaart (incl pincode) mee te brengen. Komt u voor iemand anders? Breng dan ook een kopie van zijn of haar identiteitskaart en een volmacht mee. Verder moet u ook de nodige documenten meebrengen zoals loonfiches en attesten van leningen, levensverzekeringen, pensioensparen, energiebesparende investeringen, onderhoudsgelden, ...

Op de zitdagen helpen we enkel bij het invullen van aangiftes personenbelasting. Aangiftes van zelfstandigen of bedrijven vullen we dus niet in. We geven ook geen advies of maken geen vergelijkingen met andere aanslagjaren of simulaties.

Burgers zonder afspraak zullen helaas niet verder geholpen worden tijdens de zitdag(en) op het SOCIAAL HUIS/OCMW.