• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
zaterdag 6 juni 2020

leegstand

Sinds januari 2010 is leegstand een gemeentelijke bevoegdheid geworden. 

Elke gemeente is verantwoordelijk voor het vaststellen van leegstand en het opmaken en bijhouden van een register van leegstaande woningen en gebouwen.

 

Dienstverlening IOK

Het college stelde voor het aanbod met betrekking tot verwaarlozing van woningen te onderschrijven en de gemeenteraad ging daarmee akkoord.

Het is de bedoeling dat het IOK alle verwaarlozing van gebouwen in onze gemeente in kaart brengt.

Op deze manier krijgt de gemeente een zicht op eventuele problemen in de gemeente door deze oplijsting. Er zijn echter op dit moment geen concrete plannen om een repressief beleid te gaan voeren op korte termijn om verwaarlozing te bestrijden.

 

Wat? 

Woningen en gebouwen die verwaarloosd zijn, worden opgenomen in het register van verwaarlozing. Aan dit register wordt voorlopig nog geen gemeentelijke belasting gekoppeld. Met deze maatregel heeft het gemeentebestuur een drukkingsmiddel om de verloedering van de leefomgeving tegengaan.

Het gaat hier voor alle duidelijkheid over woningen, nijverheidsruimten worden voorlopig buiten beschouwing gelaten.