• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
vrijdag 7 mei 2021

OCMWraad

Op maandag 7 januari 2019 werd het nieuwe gemeentebestuur van Ravels geïnstalleerd.

De raadsleden en schepenen legden hun eed af. Dit gebeurde tijdens een plechtigheid in de raadzaal van het gemeentehuis.

eedaflegging WLuyten

Op 1 januari 2019 trad het Decreet Lokaal Bestuur in werking. Dit decreet vervangt het Gemeentedecreet en het OCMW-decreet en zorgt voor een aantal veranderingen, vooral voor het OCMW.

Reeds in december 2018 legde Walter Luyten bij de provinciegouverneur de eed af als burgemeester voor de legislatuur 2019 - 2024.

De Gemeenteraad / OCMW-raad

De gemeenteraadsleden werden op 14 oktober 2018 rechtstreeks gekozen, op basis van het aantal voorkeurstemmen binnen hun lijst. Nieuw vanaf deze legislatuur is dat de gemeenteraadsleden meteen ook de OCMW-raadsleden zijn. En dat de voorzitter van de gemeenteraad ook voorzitter van de OCMW-raad is. Filip Segers (CD&V) werd voorgedragen als voorzitter.

Raadsleden:

CD&V: Filip Segers, Walter Luyten, Jef Van de Pol, Carine Couwenberg, Patrick Van den Borne, Eric Van Gestel, Koen Rombouts, Nic Andriessen, Marionne Leemans, Jozef Van Steen, Hans Heylen, Marijke Van der Moeren, Mieke Van Ostaeyen, Els Van Loon, Jeroen Meeusen en Koen Vansweevelt.

N-VA: Gert Laurijssen, Carine Van Gorp, André Van Rooy, Els Bijns en Jozef Coeckelbergs

Groen:  Kim Buyst en Els Potters

De gemeenteraad komt samen telkens op de eerste maandag van de maand. Aansluitend aan de gemeenteraadszitting zal voortaan ook de OCMW-raadszitting gehouden worden.

Data: 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en 9 december 2019.

 Het College van Burgemeester en Schepenen en….  het Vast Bureau

In Ravels telt het college van Burgemeester en Schepenen 6 leden: de burgemeester, 4 schepenen en de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De 5 schepenen werden uit de groep van gemeenteraadsleden gekozen door de meerderheid.

Elk lid van het college van burgemeester en schepenen volgt een aantal beleidsthema’s op.  Elke schepen krijgt een duidelijke titel die meteen aangeeft voor welke taken hij/zij verantwoordelijk is. 

 • Walter Luyten - burgemeester: algemeen beleid, politie, brandweer, personeel en (sociale) tewerkstelling, burgerlijke stand, inspraak en financiën
 • Jef Van de Pol – 1ste schepen: cultuur, toerisme, bibliotheek, ontwikkelingssamenwerking en sociale huisvesting
 • Carine Couwenberg – 2de schepen: Ruimte en Omgeving, onderwijs, lokale economie en middenstand
 • Patrick Van den Borne – 3de schepen: openbare werken, mobiliteit en jeugd
 • Eric Van Gestel – 4de schepen: landbouw, milieu, afvalbeleid, natuur en bos, patrimonium en gebouwen
 • Koen Rombouts, 5de schepen & voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst: welzijn, volksgezondheid, kinderopvang, ICT en sport

De belangrijkste taken van het college zijn

 • Uitvoering van de beslissingen die de gemeenteraad neemt
 • Voorbereiden van de agenda van de gemeenteraad
 • Opvolging dagelijks bestuur van de gemeente.

Het college neemt zijn beslissingen als groep. Schepenen hebben individueel geen beslissingsbevoegdheid. De voorzitter van het college is de burgemeester.

Nieuw vanaf deze legislatuur is dat de leden van het college ook de 6 leden van het Vast Bureau van het OCMW zijn. De burgemeester is de voorzitter van het Vast Bureau. De belangrijkste taken van het Vast Bureau zijn

 • Uitvoering van de beslissingen die de OCMW-raad neemt
 • Voorbereiden van de agenda van de OCMW-raad
 • Opvolging dagelijks bestuur van het OCMW. 

Het college van burgemeester en schepenen komt elke week bijeen op dinsdagmiddag. Voortaan zal aansluitend ook de vergadering van het Vast Bureau plaatsvinden.

 Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Binnen het OCMW werd ook een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst opgericht. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst telt 6 leden + een voorzitter. Koen Rombouts werd verkozen als voorzitter voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

De taken van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zijn

 • Beslissen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie;
 • Bekrachtigen van de beslissingen van de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst komt elke 3de donderdag van de maand bijeen.

De leden zijn:

Voorzitter: Koen Rombouts (CD&V)

Leden: Yvo Joos (CD&V), Femke Verheyen (CD&V), Jozef Smets (CD&V), Josephus Severijns (CD&V), Guy Marcelissen (NV&A) en Hilde Paeshuyse (Groen).

 

bron: www.ravels.be