• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
vrijdag 18 juni 2021

gementeraad groepsfoto

Gisteren werden in de eerste echte gemeenteraad van de nieuwe legislatuur al enkele standpunten ingenomen door de oppositie.

Het ziet ernaar uit dat de nieuwe oppositie de hakken in het zand gaat zetten bij de komende zittingen in de hoop wat scheurtjes te creëren in het fameuze CD&V bolwerk van Ravels.

Nieuwe leden in de raad.

Gewoontegetrouw moesten er voor de nieuwe legislatuur ook nieuwe staatsiefoto's worden genomen. We tonen er hier eentje met het schepencollege dat wordt gesupervised door hun voorzitter.

fotos schepencollege

Na de installatie in januari was dit de eerste keer dat er een echte gemeenteraad met de nieuwe raadsleden op het programma stond. We stellen u de nieuwe leden graag nog even voor.

els potterskim buyst

Een frisse wind in de gemeenteraad

Voor Groen zullen voortaan Kim Buyst en Els Potters zetelen. Het is de eerste keer dat Groen in de Ravelse gemeenteraad zit.

Kim: "Op 26 januari kreeg ik tijdens het pollcongres in Antwerpen het vertrouwen van de leden van Groen om op 26 mei vanop de tweede plaats op de Kamerlijst mee te ijveren voor een gezonder, eerlijker en meer menselijk België.

Volgens mij ligt het antwoord op de uitdagingen die op ons afkomen in de groene politiek. Daarom wil ik zorgen voor een stem vanuit de Kempen, een regio met steden maar ook nog veel buitengebied. De laatste zes jaar ging ik als regiovoorzitter met verschillende Kempenaars in dialoog en luisterde naar hun ideeën.

Groen hoopt hiermee de impasse te doorbreken en te kunnen wegen op het beleid van onze gemeente.

jef coeckelbergsels bijnsN-VA heeft twee zitjes ingeruild voor twee nieuwe krachten in de persoon van Els Bijns en cafébaas Jef Coeckelbergs.

Nadat 2 N-VA verkozenen zich in vorige legislatuur braken met de fractie en verder zetelden als onafhankelijke raadsleden hoopt de partij dit keer als sterke fractie te kunnen blijven bestaan.

De Coeck kent iedereen als iemand die geen blad voor de mond neemt en zijn gedacht zegt. Hij zal dit ongetwjfeld bij gelegenheid ook wel gaan doen veronderstellen we. Door zijn vele contacten met het verenigingsleven is hij gepokt en gemazeld om de Vlaamse fractie te vertegenwoordigen voor Ravels.

Els Bijns is voor ons een onbeschreven blad. Er is weinig informatie vrijgegeven over de lijst van N-VA zodat we weinig kunnen zeggen over deze nieuwkomer. We zullen in de komende tijd ongetwijfeld nog wel meer inzicht krijgen in haar standpunten en haar achterban. 

Ook CD&V heeft drie nieuwe mensen in stelling gebracht met Els Van Loon, Jeroen Meeusen en Koen Vansweevelt. Alle drie hebben ze hun sporen al verdiend in het verenigingsleven en willen zich nu inzetten op gemeentelijk vlak bij de sterkste fractie uit de raad.

Koen Vansweefeltels van loonEls heeft zowel in Ravels als in Weelde-Statie al vele projecten in het verenigingsleven tot een goed einde gebracht. In Ravels was dit vooral op het vlak van de vormingen voor de heilige communies, maar ook aan Weelde-Statie waar ze ondertussen woont is ze een voortrekster voor het verenigingsleven en de ruime buurt.

Ook Jeroen Meeuwen uit Poppel is een nieuw gezicht in de gemeentepolitiek. Al enkele jaren is hij in de jeugdverenigingen van Poppel een steeds weerkerend element. Hij is actief bij de KAJ van Poppel, maar ook met andere jeugdverenigingen werkt hij nauw samen. Bij Poppel Sinksen is hij één der drijvende krachten en we vermoeden dat hij in de CD&V fractie de stem van de jeugd zal laten horen.

Koen is met zijn voorliefde voor het voetbal gekend in Weelde, maar ook in Poppel. Samen met zijn vrouw  Caroline Verhaeren opende hij vorig jaar de bloemenzaak "t Boeketje" in Weelde. Hi is vooral iemand die zich in een zaak waarin hij gelooft kan vastbijten tot het bittere einde.

  

Vragen over het huishoudelijk reglement.

Om te beginnen kwamen er vanuit de Groen Ravels  partij die voor het eerst zetelt in de Ravelse GR enkele vragen om de wijze waarop men in Ravels aan politiek doet wat meer transparantie te geven.

Kim Buyst: “ We denken dat het vrijgeven van de audio-visuele opnames of liever nog een livestream van de GR meer inzicht kan brengen aan de burger die we daarmee kunnen informeren over de gang van zaken in de gemeente en zijn politiek. We zien in verschillende gemeentes in Vlaanderen al dat de burgers op dezer manier de politieke beslissingen kunnen volgen en wij willen dat Ravels niet achterop gaat hinken. Wij willen in een moderne gemeente wonen en pleiten daarom voor een betere communicatie met de burger en ons voorstel is een goede mogelijkheid.

Verder willen we ook opnieuw de vraag stellen of er geen vragenuurtje kan worden ingevoerd zodat de burger op voorhand vragen kan insturen en eventueel ook zelf toelichten gedurende de GR.”

Burgemeester Luyten voelde niet bepaald de drang om beide vragen positief te beantwoorden.

Hij stelde dat er voldoende kanalen zijn waar de burger terecht kan om zich te informeren of om vragen te stellen. Iedere verkozen gemeenteraadslid kan worden aangesproken om zaken op te helderen of zaken aan te kaarten via de gemeenteraad die dan kunnen worden geagendeerd of via de varia hun beloop krijgen. Hij vreest dat een vragenuurtje vooral zal worden gebruikt om mensen een podium te geven waar ze hun gram komen halen in de hoop wat meer publiciteit te krijgen en dat is niet de bedoeling van de gemeenteraad.

Toch vroeg woordvoerster voor Groen, Kim Buyst nogmaals met aandrang om hierover nogmaals na te denken. We willen meegaan met de tijd en dit is één van de mogelijkheden om de burger meer te betrekken in het bestuur, toch een doelstelling van goed bestuur.

Ook N-VA had een vraag over het feit dat er zo’n lange wachttijd is voor vragen via de gemeentelijke kanalen en of er een nieuwe commissie zal komen voor de verdere ontwikkeling van Weelde Depot.

Ook op deze vragen werd door de burgemeester een antwoord gegeven. De wachttijd is om administratieve redenen moeilijk anders te garanderen en de nieuwe commissie van Weelde Depot zal er in ieder geval komen.

Op vraag van Els Potters (Groen) zal er onderzocht worden of er ook een commissie voor financiën en duurzaamheid dient te worden opgericht. 

RUP Nijverheidszones Poppel.

Als eerste heikel punt kwam de vaststelling van de uitbreiding van de ambachtelijke zone in Poppel aan bod.

Wegens een fout in het openbaar onderzoek moest deze vaststelling terug op de gemeenteraad komen om een latere procedurefout te vermijden. Dit is louter een routinemaatregel omdat anders later problemen zouden kunnen rijzen. De goedkeuringen en andere onderzoeken zijn allen reeds vroeger afgerond.

Toch wil Groen dat het totale RUP opnieuw wordt bekeken en stelt de uitbreiding van de zone in vraag.

Kim Buyst: “Er zal een stuk bosgebied worden ingepalmd en omgevormd tot ambachtelijke zone. We hoorden het de burgemeester op Radio 2 graag zeggen dat hij voor Ravels de open ruimte wil vrijwaren maar toch gaat hij voor een uitbreiding van de ambachtelijke zone in Poppel en ook in Weelde. We begrijpen dat er nijverheidszones moeten zijn maar willen graag weten of er nu niet voldoende plaats voorhanden is in de huidige zones. Met onze twee Groene zetels begrijpen we wel dat we niet aan zet zijn in deze gemeenteraad maar we willen ten allen tijde pleiten voor een maximaal behoud van de open ruimtes.”

Carine Couwenberg gaf als verantwoordelijke schepen antwoord:

“ Er is wel degelijk nood aan extra ruimte voor bedrijven. Er is al eens een bevraging geweest die aantoonde dat er meer dan 100 bedrijven nood hebben aan extra ruimte. Er zijn ook een aantal zonevreemde bedrijven die we met deze uitbreiding zachtjes willen dwingen om zich te hervestigen in een ambachtelijke zone. We zitten hier in een laatste fase en willen daarmee de laatste zonevreemde bedrijven zover krijgen dat ze instemmen met de herlocalisering. 

We hebben verschillende locaties bekeken maar het is veruit de beste plaats om Poppel uit te breiden. Op deze manier clusteren we de uitbreiding aan een bestaande situatie en verliezen we geen bos- of natuurgebied op een andere plaats. De volledige oppervlakte die verdwijnt aan bos en heide wordt trouwens gecompenseerd in Ravels en Turnhout. Dit is geen nieuw RUP, het is al in  2009 goedgekeurd en Ravels loopt kans om bedrijven te zien vertrekken als er nogmaals uitstel komt. Sommige bedrijven hebben trouwens al een nieuwe locatie gevonden omdat het zolang aansleept en dat komt ook onze financiële situatie niet ten goede onafgezien van de verdwijning van tewerkstelling in onze gemeente.“

Ook de burgemeester merkte nog op dat de open ruimte wel degelijk een punt is waar Ravels belang aan hecht, maar de financiën dienen nu éénmaal wel binnen te komen anders kan je de gemeente niet blijven besturen, fietspaden bouwen, dorpskeren vernieuwen, scholen bouwen enz… Koken kost nu eenmaal geld. 8 Ha is echt wel het minimum dat we nodig hebben als we niet willen dat de bedrijven onze gemeente verlaten.

Bij de stemming stuitte de raad op een “NJET” van Groen die daarmee aangaf niet te willen buigen en de open ruimte op haar agenda zal blijven plaatsen, ook in de toekomst.

Retributie kaart derdelanders.

Als het aan de N-VA ligt, dan zal voortaan iedere ‘derdelander’ 50 Euro betalen wanneer hij of zij bij de gemeente Ravels aanklopt voor de vernieuwing van een vreemdelingenkaart. De fractie zette het agendapunt op de Ravelse gemeenteraad van gisteren.

Ze willen hiermee een signaal geven aan de derdelanders en geen aanzuigeffect creëren indien er een te groot verschil bestaat tegenover de omliggende gemeentes. Ze wijzen erop dat 50 euro een correct bedrag is voor deze verblijfskaart.

Burgemeester Luyten:

“Ik heb navraag gedaan bij de dienst burgerzaken en die vertellen me het volgende… Er wordt nu een retributie gevraagd van 20 Euro voor een verlenging van Verblijfskaart type A. Het zijn meestal ook de meest kwetsbare groepen in onze samenleving die om deze kaart vragen, meestal oorlogsvluchtelingen of mensen uit een andere kwetsbare groep met weinig financiële draagkracht. 

Vorig jaar hadden we 8 aanvragen voor een vernieuwing voor derdelanders. Als we dit vergelijken met andere aanvragen lopen die in de honderden. Het is dus een maatregel die relatief weinig zou opleveren maar waarmee de zwaksten zouden worden getroffen. We zullen het echter onderzoeken en hierop terugkomen als blijkt dat er een aanzuigeffect is. We zullen een billijke vergoeding voostellen na onderzoek.”

Protest Pluimveebedrijven.

Als laatste punt op de agenda was de vraag van Groen om opheldering over het negatieve advies dat was verstrekt over de laad en lostijden op kippenbedrijven rond de Mierdsedijk te Poppel.

Groen trok het in negatieve advies twijfel dat de bedrijven ’s nachts hun kippen laten ophalen. Er was zelfs een protestkcomité komen opdagen met spandoek.

Ook dit keer was het de burgemeester die een antwoord mocht bieden:

“We hebben na de klacht een deskundige om advies gevraagd in deze. 

Het zit zo dat de bedrijven niet zelf bepalen wanneer de kippen worden geladen. De slachterijen bepalen dit aan de hand van hun workflow van hun bedrijf. Dit is al decennia het geval en daar zijn ook redenen voor. Als de kippen gedurende de dag worden geladen veroorzaakt dit meer stress. Als de temperatuur overdag hoog is wordt de kans op sterfte voor ze op de slachterij aankomen aanzienlijk hoger. 

Op de Miedsedijk worden de verkeersbewegingen gemeten. Op een totaal van duizenden vrachtwagens waren er bij de vorige meting 73 gerelateerd met het laden van kippen, een klein percentage van het totale verkeer. Tenslotte zitten we toch in een landbouwzone, dat mag ook niet vergeten worden. Er zijn nu eenmaal schaduwzijden aan alles. Voor de voederwagens ligt het anders, daar hebben we een negatief advies verstrekt omdat dit perfect overdag kan worden geregeld.”

protest