• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zaterdag 8 mei 2021

gem zaal St Jan

Gisteren op de GR werd het gebruiksreglement inzake gemeentelijke lokalen op enkele punten gewijzigd.

Om het vandalisme tegen te gaan is besloten om voortaan enkel nog in zaal St. Jan toelating te verlenen voor bals en fuiven met een openbaar karakter.

Omdat er nogal wat schade voortvloeit uit de bals en fuiven die verenigingen of privé personen organiseren is deze beslissing genomen. Ook wordt er voortaan een verbod gelegd op sterke drank onder de leeftijd van 18 jaar.

Groen Ravels wou dan wel even de duidelijke criteria kennen van de beoordeling van een fuif/bal.

Indien de criteria worden genomen van Sabam is er nog geen duidelijkheid want die criteria zijn allesbehalve scherp omlijnd. Het kan niet zo zijn dat enkel jongeren het slachtoffer worden van deze maatregel, terwijl er evenveel, soms zelfs meer redenen zijn, om aan te nemen dat ook oudere generaties zich schuldig maken aan zinloos vandalisme.

Volgens Schepenen Van Den Borne, Van De Pol en Rombouts is er geen sprake van het viseren van de jongeren. Volgens Van De Pol kennen ze bij de dienst reservaties hun pappenheimers al wel. Deze mensen weten van welke hoek de reservaties komen en kunnen zeer goed inschatten waar de gevaren liggen.

Het is hun taak om te bepalen wat voor vlees ze in de kuip hebben als ze een volledig ingevulde inlichtingenfiche binnen krijgen voor een reservatie.

Herbruikbare bekers op komst.

herbruikbare bekers

Verder kwam in de varia nog een vraag van Groen Ravels in hoeverre men in onze gemeente klaar was met de invoering van herbruikbare bekers.

“Op 1 januari 2020 gaat de overheid immers al een wet invoeren die wegwerpbekers verbiedt”, zegt Groen.

"Momenteel wordt er vooral naar elkaar gekeken" zegt schepen Van Den Borne. "Deze nieuw maatregel zorgt voor veel onzekerheid bij organisatoren die niet goed weten hoe het allemaal zal lopen."

"Wij willen dat Ravels een voorbeeld is in deze, en willen niet wachten op anderen om maatregelen te nemen" antwoordt Groen daarop.

"We zijn in de laatste fase om over te gaan tot aankoop van de bekers en bijbehorende zaken maar de verenigingen moeten nog beslissingen nemen over aantallen. Ze kunnen zelf geen subsidies ontvangen zodat ze best allen langs de gemeente passeren. Omdat 2020 nog een overgangsjaar is denken velen de kat nog even uit de boom te kijken maar we zijn er wel degelijk mee bezig om binnen enkele weken stappen te zetten in de goede richting, de opties zijn allemaal de revue gepasseerd. "aldus nog Van Den Borne.